Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 5 zostaje unieważnione.