Przedmiotem zapytania jest złożenie ofert na druk ulotek i plakatów w ramach projektu "Gościnni sprawni - nipełenosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych" współfinansowanego ze środków PFRON. Szczegóły w załącznikach.