praca magisterskaDo 25 lipca można zgłaszać się do udziału w XIII edycji konkursu „Otwarte Drzwi”. Oceniane będą prace, dotyczące problematyki niepełnosprawności w zakresie zdrowotnym, zawodowym i społecznym.

W konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie prace magisterskie, ocenione na stopień bardo dobry. Doktoranci zaś mogą do niego przystąpić, jeżeli obronili się do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia.

Prace konkursowe można składać w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, jak i wysyłać pocztą elektroniczną. Więcej informacji na ten temat można nabyć na stronie PFRON. Absolwentów uczelni wyższych, którzy podjęli tą tematykę zachęcamy do udziały w konkursie i życzymy powodzenia.