Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Witam, jak sprawdzić pracodawcę ,który posiada status ZPCH, czy nie wykorzystał moich dokumentów(Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, CV, świadectwa pracy itp.) do \"fikcyjnego\" zatrudnienia, aby podnieść sobie wskaźnik zatrudnienia inwalidów z I grupa inwalidzką .Wyżej wymienione dokumenty złożyłam u pracodawcy, ponieważ miałam być u niego zatrudniona. Nie podjęłam jednak pracy ,gdyż zaproponowano mi niekorzystne warunki, które korzystne były tylko dla pracodawcy. Pracodawca skopiował jednak moje dokumenty. P roszę o fachowa poradę prawna w tej sprawie , ponieważ częste są przypadki wykorzystywania skopiowanych dokumentów do niecnych celów.

 Witam. Od 2012 r pracodawca zatrudniający osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności i ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń od osób niepełnosprawnych ze środków PFRON zobowiązany jest przekazywać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego na jego rachunek osobisty w banku lub za pomocą przekazu pocztowego . Obowiązuje wprost zakaz wypłacanie wynagrodzenia z kasy firmy pod groźbą utraty dofinansowania za cały miesiąc od ogółu pracowników. Tak więc można domniemywać , że jeżeli pracodawca jest ZPCHR to zapewne występuje do PFRON o zwrot wynagrodzenia i nieopłacalny byłby proceder fikcyjnego zatrudnienia, ponieważ musiałby wysyłać wynagrodzenie na konto bankowe pracownika . Istnieje również druga możliwość , gdy pracodawca jest z tzw otwartego rynku pracy. Może on wówczas nie występować o zwrot środków z PFRON , a tylko mieć obowiązek utrzymywania odpowiednio wysokiego wskaźnika z różnych powodów np. aby nie wpłacać do PFRON składek z niezatrudniania osób niepełnosprawnych powyżej 6% wskaźnika, lub gdy otrzymał w przeszłości środki finansowe z PFRON i jest zobowiązany przez jakiś okres czasowy utrzymać odpowiednio wysoki wskaźnik. Wówczas najwłaściwszą kontrolę naszego konta ubezpieczonego można dokonać w swoim Inspektoracie ZUS. Można złożyć wniosek o rozliczenie swojego konta ubezpieczonego i na podstawie uzyskanej odpowiedzi z ZUS wnioskować, gdzie jest się zgłoszonym do ZUS oraz czy składki są odprowadzane.

ZUS wprowadził w ostatnim okresie pewne udogodnienia , tak wiec stosowny wniosek można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Przykłady spraw, które można samodzielnie załatwić przez PUE: np. osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury.
Pozdrawiam, Sylwia Grzebień