PROJEKT:   „ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE”

1. HISTORIA

Wiosną 2020 roku Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) brał udział w kilku spotkaniach organizowanych przez Związek Miast Polskich, na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 Tematem spotkań, były kwestie perspektywicznego rozwoju „organizmu miejskiego” do roku 2060, czyli za 40 lat. Zgłosiliśmy wtedy projekt budowy tożsamości lokalnej Jeleniej Góry, jako element, który w perspektywie czasu mógłby zatrzymać dzisiejsze dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne w mieście, poprawiając niekorzystny obecnie wskaźnik demograficzny o zdecydowanej przewadze seniorów, jak również zatrzymać odpływ mieszkańców, szczególnie młodych, do innych aglomeracji.

Jak się okazało, pomysł ten znalazł się w pakiecie projektowym miasta do tzw. Funduszy Norweskich, jako komponent projektowy pod nazwą „ Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze” i uzyskał dofinansowanie.


Projekt „ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!” będzie realizowany w ramach programu „Rozwój Lokalny”, w okresie od IV kwartału 2021 roku do I kwartału  2024 roku.                       


Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3,521 mln EUR , otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021.

Projekt w 100% finansowany będzie ze środków zewnętrznych – 85% jego wartości zostanie sfinansowana ze środków EOG, a 15% ze środków budżetu państwa.


2. BENEFICJENT I PARTNERZY

Głównym beneficjentem jest miasto Jelenia Góra, zaś partnerami projektu są Karkonoski Park Narodowy, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

KSON- Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych  jest związkiem stowarzyszeń o ponad 20 - letniej tradycji i skupia 17 organizacji obywatelskich.  KSON prowadzi szeroką akcję wspierającą środowisko osób niepełnosprawnych i seniorów, ale także inspiruje przebieg działań związanych z jakością życia w regionie.

Sejmik jako jedna z niewielu organizacji w kraju jest wydawcą gazety „NIEPEŁNOSPRAWNI TU I TERAZ”, Internetowego Radia KSON i Karkonoskiej Telewizji Integracyjnej.

Rocznie siedzibę KSON, przy ul. Osiedle Robotnicze 47A w Jeleniej Górze, odwiedza ponad 4500 mieszkańców miasta.

3. GŁÓWNE CELE PROJEKTU

A.  Jelenia Góra - EKO-logiczny wybór – poprawa atrakcyjności i jakości życia,
z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego.

Pożądane kierunki działań:                                                                                          

 - zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca do życia,                                                                 

 - poprawa jakości powietrza,                                                                                                      

 - czyste miasto,                                                                                                                         

 - rozwój ścieżek rowerowych,                                                                                               

 - edukacja ekologiczna.

B. Jelenia GÓRĄ możliwości – zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.

Pożądane kierunki działań:                                                                                                   

 - pozyskiwanie inwestorów,                                                                                                                                                

 - rozwój kadr,                                                                                                                               

 - współpraca gospodarcza,                                                                                                    

 - rozwój oferty inwestycyjnej miasta,                                                                                              

 - dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy,                                                      

 - edukacja zawodowa,                                                                                                  

 - wzrost przedsiębiorczości mieszkańców.

C. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej.

D. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.

Pożądane kierunki działań:                                                                                                    

 - wysoka jakości usług świadczonych dla mieszkańców, w tym zwiększenie dostępności e- usług,

E. Rozwój dialogu społecznego.

Pożądane kierunki działań:                                                                                                              

- zwiększenie aktywności lokalnej,                                                                                                

- wzrost integracji mieszkańców,                                                                                                                                           

- zachęcenie mieszkańców do włączenia się w rozwój miasta i działań lokalnych.

F. Potencjał z widokiem na przyszłość – budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej .

Pożądane kierunki działań:                                                                                                                              

 - wykreowanie marki miasta,                                                                                                         

 - współpraca społeczności,                                                                                                           

 - integracja mieszkańców,                                                                                                                  

 -promocja miasta,                                                                                                                             

 - rozwój oferty kulturalno- rekreacyjnej,                                                                                           

 -budowa tożsamości lokalnej, która realizowana jest przez KSON, na co przeznaczono w projekcie kwotę 118 tysięcy zł.

W ramach projektu będą realizowane zadania inwestycyjne oraz tzw. miękkie (nie inwestycyjne).

4. PRZEBIEG PRAC PROJEKTOWYCH SEGMENTU „ Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”.

    Wychodząc ze słusznego założenia, że adresatem działań będą dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne, a w dalszej kolejności młodzież, dorośli i seniorzy, powołany został zespół konsultacyjny, w którego skład weszli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, regionoznawcy, dziennikarze i "znane osobistości miejskie".

Opracowano koncepcję trafienia do adresatów, czyli dzieci, przez produkcję  pięciu 15 - 20 minutowych filmów, których kanwą są legendarne postaci i zdarzenia związane z historią miasta i regionu. W filmach animowana postać  Jelonka prowadzi widzów przez najciekawsze fragmenty miasta, znane obiekty, a także obszary górskie i takie miejscowości jak Cieplice Śląskie-Zdrój, Jagniątków, Łomnica, Karpacz, Piechowice, Szklarska Poręba czy Świeradów- Zdrój. Dzieci będą mogły również na moment odwiedzić Górne Łużyce.

Z postacią małego Jelonka utożsamiać się będą przede wszystkim młodsze dzieci, dlatego też na każdym etapie podróży towarzyszy mu nowy przyjaciel – opiekun. Każda postać związana jest z danym miejscem, które odwiedza nasz bohater. Przyjaciele, poprzez poznanie samego miasta Jeleniej Góry i kolejnych części regionu,  pomagają Jelonkowi stać się w przyszłości mądrym i dobrym Jeleniem. Uczą go m.in., jak być dobrym, miłym, pomocnym dla innych oraz odważnie kroczyć przez życie. Jelonek poznając piękne miejsca uczy się także współpracy, dzięki której one powstały. Poznaje również Matkę Naturę, która scala wszystko. Nasz mały bohater dowiaduje się, że SERCE  jest najlepszą lampą, która rozświetla naszą drogę, a MIŁOŚĆ nie jedno ma oblicze.                                                                                     

Scenariusze tych filmów, ich fabuła realizowana jest przez zespół pod kierownictwem Małgorzaty Mazurek – bajkopisarki „FLORA”. Pani Małgorzata Mazurek jest autorem scenariuszy i bajki, na podstawie której one powstały.  Produkcją filmu zajmuje się wyłoniony w drodze porównania ofert prowadzący działalność gospodarczą Nick Bakhur ( Bakhur  Art Studio). Montaż ścieżki dźwiękowej – Rafał Antonowicz.

Głosu postaciom użyczyli:                                                                                                                                 

 - Jelonek – aktorka Honorata Magdeczko-Capote (Teatr Maska),                                                                   

 - Jeleń – aktor Krzysztof Rogacewicz (Teatr Maska),                                                                        

 - Motylek Dukacik – Małgorzata Wrotniewska – Pani dyrektor i pedagog Miejskiego Przedszkola nr 27” Okrąglaczek” w Jeleniej Górze,

- Strażnik Waloński – Paweł Domagała – Dyrektor i pedagog Szkoły Podstawowej  nr 10 w Jeleniej Górze, 

- Motylek Niepylak Apollo – Agnieszka Smolińska ( Książnica Karkonoska),

- mama Jelonka, Żabka Świeradowska, Izerska Pszczółka, Perełka Kwisunia – Małgorzata Mazurek - bajkopisarka „FLORA”,                                                                                                                   

- Kózka Pohulanka – Agata Deja.                                                                                                                                  

- Narracja – Małgorzata Mazurek - bajkopisarka „FLORA”.

W filmach, jako przyjaciele Jelonka, wystąpiły także znane osobistości naszego regionu, takie jak polska kolarka górska Maja Włoszczowska i Rafał Fronia- maratończyk, himalaista, podróżnik, zdobywca ośmiotysięczników, a także pisarz.

W postać samego Ducha Gór wcielił się polski wokalista i tekściarz  Włodzimierz Dembowski, pseudonim artystyczny PAPRODZIAD.

Produkcja filmów zakończyć ma się przekazaniem pięciu płyt (5 filmów) ze scedowaniem praw autorskich na zleceniodawcę, czyli KSON. We wrześniu bieżącego roku dokonano kolaudacji dwóch pierwszych filmów i zostały one przez zespół wysoko ocenione, tak od strony merytorycznej, jak i artystycznej.

Wartością dodaną tego projektu, już na etapie realizacji filmów, jest wyjątkowo życzliwy stosunek i otwartość gestorów obiektów turystycznych, parków i muzeów, a także mieszkańców regionu, do których realizatorzy projektu zwrócili się o pomoc.

5. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU DO ROKU 2024.

Rozpoczynając od m-ca listopada do m-ca grudnia 2022 w wyznaczonych placówkach oświatowych i przedszkolnych  odbędą się zajęcia edukacyjne, moderowane przez specjalnie przygotowanych pedagogów, których zadaniem będzie nie tylko prezentacja filmu, ale również przekazywanie dodatkowych wyjaśnień i informacji odnośnie treści filmu z akcentami na to, że warto żyć, mieszkać i pracować w Jeleniej Górze. Do końca 2022 roku ma się odbyć około 120 takich spotkań.

W roku 2023 i do końca projektu, tj. do końca marca 2024 roku, prezentacje filmu odbędą się w łącznie 60 placówkach oświatowych (szkoły i przedszkola), a akcja zakończona zostanie wielkim quizem z nagrodami pt. „ Dlaczego warto żyć, mieszkać i pracować w Jeleniej Górze?”.

6. PARTNERZY POŚREDNI.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON)  zaprosił do udziału w projekcie takie jednostki, jak :    

 - Ratusz Miejski w Jeleniej Górze,                                                                                                     

- Muzeum Regionalne w Jeleniej Górze,                                                                              

 - Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze( Cieplice Śląskie-Zdrój),                                            

 - Karkonoski Park Narodowy (KPN),                                                                                                                                     

- Time Gates - Bramy Czasu Jelenia Góra,                                                                       

- Muzeum Gerarda Hauptmana w Jagniątkowie,                                                                         

 - Żywy Bank Genów Jagniątków,                                                                                                                      

- Zamek CHOJNIK Sobieszów,                                                                                                                                       

 - Huta „ Julia” Piechowice,                                                                                                                                                                              

 - Muzeum Ziemi Juna – Strażnica Walońska Szklarska Poręba,                                                                                  

- Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „ Izerska Łąka” - Świeradów- Zdrój,                                                                               

- Czarci Młyn - Świeradów-Zdrój,                                                                                                                                  

- Słomiany Dwór – Dolina Pereł Leśna - Górne Łużyce,                                                                             

- Zamek CZOCHA  - Górne Łużyce,                                                                                                                                                                                     

- Wieża Książęca w Siedlęcinie,                                                                                                                        

- Pałac Łomnica,                                                                                                                                               

- Hala Mleczna w Łomnicy,                                                                                                                        

 - Park Miniatur Dolnego Śląska –Kowary.

Projekt jest ewolucyjny, może podlegać  modyfikacjom w ramach przyjętych założeń, a szczegółowych informacji dowiecie się Państwo pod następującymi adresami:
www.kson.pl
www.rozwojlokalny.jeleniagora.pl
www.jeleniagora.pl

Siedziba KSON :                                                                                                                         

ul. Osiedle Robotnicze 47 a                                                                                                           

58-506 Jelenia Góra 

Kontakt:                                                                                                                 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                           

tel. 75 75 242 54
Zapraszamy :                                                                                     

 od poniedziałku do piątku                                                                                                                                                  

w godz. 10:00 –16:00