okoaTransgraniczna opieka zdrowotna oznacza opiekę zdrowotną świadczoną lub przepisaną w państwie członkowskim UE innym niż państwo członkowskie ubezpieczenia. Tzw. dyrektywa transgraniczna powstała w celu ulepszenia funkcjonowania jednej z podstawowych zasad zjednoczonej Europy - swobody przepływu usług.

Ma ona na celu zapewnienie realizacji swobody przepływu usług w sferze opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej poprzez stworzenie możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE oraz możliwości uzyskania przez pacjenta zwrotu kosztów takich świadczeń od publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, któremu on podlega.

Z transgranicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać pacjenci, którzy mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Polsce. Pacjent nie musi informować NFZ ani innych polskich instytucji o tym, że wybiera się za granicę, by się tam planowo leczyć, jeżeli leczenie nie trwa dłużej niż jeden dzień. W większości przypadków nie musi też uzyskiwać ich uprzedniej zgody. Sytuacje, w których warunkiem zwrotu przez NFZ kosztów świadczenia zrealizowanego w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej jest uzyskanie wcześniejszej zgody Funduszu są precyzyjnie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W ramach transgranicznej opieki zdrowotnej pacjenci mogą korzystać z tych świadczeń, które przysługują im w Polsce. To oznacza, że NFZ zwraca koszty tych świadczeń opieki zdrowotnej, które znajdują się w tzw. koszykach świadczeń gwarantowanych (czyli są wymienione w rozporządzeniach ministra zdrowia) i tylko tyle, ile płaci za nie polskim przychodniom i szpitalom.oko1a

Od kwietnia 2015 roku w Jeleniej Górze działa Fundacja Instytut Rewalidacji, której głównym celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz likwidacji barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, a resztą społeczeństwa. W szerokim zakresie celów statutowych Fundacji znajdują się też działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Można tutaj uzyskać m.in. informacje dotyczące stosowania przepisów dyrektywy transgranicznej w praktyce. W ramach swojej działalności, mając na uwadze ułatwienie dostępu polskim pacjentom do świadczeń medycznych w ramach współpracy transgranicznej, zgodnie ze wspomnianą Dyrektywą oraz implementującą ją ustawą, Fundacja nawiązała współpracę z profesjonalnymi podmiotami zajmującymi się operacjami i zabiegami medycznymi w zakresie dysfunkcji narządu wzroku. Podmioty te, usytuowane w Republice Czeskiej w pobliżu granicy z Polską, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz bazę w zakresie prowadzenia leczenia wszelkich dysfunkcji narządu wzroku. Z możliwości wyjazdu na operację usunięcia zaćmy za pośrednictwem Fundacji skorzystało od lipca 2015 roku kilkadziesiąt osób, które nie kryją zadowolenia z krótkiego czasu oczekiwania, profesjonalizmu czeskiego personelu oraz terminu uzyskania refundacji z NFZ, której wysokość w 2016 roku to 2.111,15 PLN.

Andrzej S. Jelenia Góra: Dopiero po tych operacjach zobaczyłem, jakie kolory mają kwiaty w domu. Od czterech lat nie mogłem jeździć samochodem po zmierzchu, teraz nie stanowi to żadnego problemu.

Tadeusz Z. Cieplice: Gdyby nie możliwość wcześniejszej operacji zapewne byłbym uwięziony w domu na 4 lata, a tak mogę normalnie funkcjonować. Jestem pod wrażeniem podejścia do pacjenta i warunków, jakie są w klinice. Kulturalna i szybka obsługa, towarzyszący nam na każdym kroku tłumacz, oczekiwanie na zabieg w komfortowych warunkach.

Punkt informacyjny zlokalizowany jest w siedzibie Fundacji Instytut Rewalidacji w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 47a (budynek Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 16:00
telefon: 533734343, 75 7524254
e-mail: biuro@instytut rewalidacji.eu


J. Wielocha