Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W 1833 roku Charles Babbage, uznawany za „ojca” komputera, zaprojektował napędzaną przez silnik parowy, maszynę różnicową („młyn arytmetyczny”). W 1939 roku w Stanach Zjednoczonych, John V. Atanasoff i jego student Clifford Berry, kosztem 650$ skonstruowali pierwszy działający prototyp komputera. Cztery lata pózniej w Wielkiej Brytanii stworzono Colossus – pierwszą maszyna cyfrową. W latach 70. powstał komputer osobisty Altair 8800, natomiast w roku 1974 wysłano pierwszy e-mail dzięki programowi, który opracował Ray Tomlinson i po raz pierwszy użyto słowa INTERNET. 17 sierpnia 1991 roku Rafał Pietrak, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, nawiązał przez komputer łączność z Janem Serensenem z Uniwersytetu w Kopenhadze i z tą datą można powiązać początki Internetu w Polsce.

W dzisiejszych czasach coraz częstszym problemem, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, staje się nie tylko zależność od substancji psychoaktywnych, takich, jak narkotyki czy alkohol, ale również od określonych form zachowania czy określonych czynności (np. korzystania z komputera). Takie uzależnienie jest uzależnieniem psychicznym, bez komponenty fizycznej i polega na silnym przymusie wykonywania określonego zachowania bądź czynności, pomimo ich szkodliwych następstw. Internetoholizm zwany też siecioholizmem oraz uzależnienie od Internetu to zaburzenia coraz częściej spotykane w placówkach leczenia odwykowego.

Niewątpliwie istnieje wiele korzyści z nowoczesnych technologii, takich jak: ułatwiony dostęp do wielu informacji, pomoc w nauce, rozwijanie nowych zainteresowań, ułatwienie kontaktów społecznych, rozrywka czy wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Jednak należy pamiętać, że nadmierne korzystanie niesie także wiele zagrożeń:

 • fizycznych (schorzenia kręgosłupa, brak ruchu i aktywnego wypoczynku, nadwaga),
 • psychicznych (m.in. rozładowywanie napięć w sposób nienaturalny, agresja, narażenie na przemoc, a także uzależnienie),
 • społecznych, (m.in. zanik więzi rodzinnych, zaniedbanie nauki, pracy, zatarcie granicy między rzeczywistością a fikcją, izolacja, zawężenie kontaktów, zubożenie języka)

Warto wiedziec, że ostatnich latach liczba osób, które korzystają z internetu wzrosła prawie sześciokrotnie. Szacunki wskazuja, iż aktualnie korzysta z niego ok. 40% społeczeństwa.

Najwięcej użytkowników Internetu zamieszkuje Koreę Płd. – 96%, Wielką Brytanię - 78% , Stany Zjednoczone - 56%.

Australijskie badania wykazały, że w 2012 roku dzieci i młodzież do lat 18 spędzała przy komputerze ok. 24 godzin miesięcznie, osoby w wieku 18-24 lata ok. 65 godzin, a osoby w wieku 25-34 lata ponad 100 godzin miesięcznie.

Możliwość istnienia nowej jednostki chorobowej - uzależnienia się od komputera i internetu była sygnalizowana już w początkach lat 90 ub. stulecia, a termin Internet Addiction Disorder (IAD) użyty został po raz pierwszy w 1995 roku przez amerykańskiego psychiatrę Ivana Goldberga.

Najbardziej zagrożone uzależnieniem są tu osoby:

 • młode, sfrustrowane i zagubione w świecie dorosłych,
 • z problemami emocjonalnymi lub zaburzeniami afektywnymi;
 • słabo komunikujące się z otoczeniem;
 • z poczuciem niskiej wartości;
 • poszukujące przyjaźni, miłości, niezadowolone ze swojego obecnego zycia;
 • z nieleczonymi dysfunkcjami seksualnymi;
 • cierpiące na inne uzależnienia

Rozwój uzależniania od Internetu i komputera jest procesem składającym się z kilku etapów:

 1. zetknięcie się i zafascynowanie Internetem, komputerem jako nowością, poznawanie jego aspektów i możliwości,
 2. zwrócenie uwagi na fakt, że korzystanie z Internetu czy komputera ułatwia odprężenie się i pomaga w zredukowaniu napięcia,
 3. coraz bardziej regularne korzystanie z internetu
 4. postępujące ograniczanie kontaktów z bliskim otoczeniem (wycofywanie się ze świata realnego, zobojętnienie społeczne)
 5. poczucie dyskomfortu w sytuacjach ograniczonego dostępu do internetu, komputera
 1. pojawienie się problemów społecznych, zdrowotnych, finansowych itp., których związek z korzystaniem z Internetu, komputera jest jednoznaczny

Z badań Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego wynika, że około 6% osób korzystających z internetu jest od niego uzależnionych natomiast ok. 30% traktuje go jako sposób na ucieczkę od rzeczywistości.

Kimberly Young wyróżniła pięć podtypów uzależnienia związanego z komputerem tj.:

 • erotomanię internetową – np. oglądanie filmów i zdjęć o charakterze pornograficznym, uczestniczenie w chatach o tematyce seksualnej;
 • socjomanię internetową czyli uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych – np. chat-roomy, grupy dyskusyjne, poczta elektroniczna, które zastępują rodzinę i przyjaciół.
 • uzależnienie od sieci internetowej – np. uzależnienie od gier hazardowych, od gier sieciowych czy też od aukcji lub zakupów on-line;
 • przymus pobierania informacji - np. poszukiwanie nowych informacji, przeszukiwanie baz danych;
 • uzależnienie od komputera – np. od gier komputerowych.

Zdaniem Kimberly Young uzależnienie od internetu sugeruje udzielenie pięć lub więcej odpowiedzi twierdzących na następujące pytania:

 1. Czy czuł/a się Pan/i zaabsorbowana/y internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyślał/a o odbytych sesjach internetowych i/lub nie może doczekać się kolejnych sesji)?
 2. Czy odczuwał/a Pan/i potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego w internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?
 3. Czy podejmował/a Pan/i wielokrotnie, nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z internetu?
 4. Czy odczuwał Pan/i wewnętrzny niepokój, miał/a nastrój depresyjny albo był/a rozdrażniona/y wówczas, kiedy próbował Pan/i ograniczać lub przerwać korzystanie z internetu?
 5. Czy zdarza się Pani/Panu spędzać w internecie więcej czasu niż to było pierwotnie zaplanowane?
 6. Czy kiedykolwiek ryzykował/a Pan/i utratą bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku z ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w internecie?
 7. Czy kiedykolwiek skłamał/a Pan/i swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu w celu ukrycia swojego nadmiernego zainteresowania internetem?
 8. Czy używa Pan/i internetu w celu ucieczki od problemów, albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?

W wypadku rozpoznania u siebie wyżej wymienionych trudności należy zgłosic się do poradni leczenia uzależnień celem podjęcia się terapii.

Leczenie uzależnienia od Internetu i komputera oparte jest na programach terapeutycznych zbliżonych do programu leczenia alkoholizmu czy narkomanii. Na początku terapii obowiązuje abstynencja od korzystania z komputera oraz Internetu, jednak w odróżnieniu od terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych stopniowo w trakcje leczenia pacjenci uczą się korzystać z sieci i komputera w zdrowy, bezpieczny dla siebie sposób. Celem terapii jest zmiana wcześniejszych nawyków i zachowań związanych z posługiwaniem się Internetem czy komputerem oraz nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami w bardziej konstruktywny sposób.

Maja Kozłowska

Bibliografia:

1. Bohdan T. Woronowicz „ Geneza, terapia i powrót do zdrowia”