Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„Mieszkam na Śląsku i jestem aktywny” - czyli wprowadzenie w Śląską Akademię Młodych Liderów organizowaną przez Fundację Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych we współpracy z Koalicją na Rzecz Rozwoju i Klubem Jagiellońskim.

      Od 26 maja do 2 czerwca już po raz szósty miał miejsce Europejski Tydzień Młodzieży, czyli przedsięwzięcie podczas którego tysiące młodych ludzi z całej Europy mają możliwość wyrażenia swoich poglądów na rzeczywistość która ich otacza. W ramach tego wydarzenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej organizowane są warsztaty, seminaria i debaty koncentrujące się na zagadnieniach szczególnie istotnych dla młodych ludzi.


      W czasie tego europejskiego święta, chcieliśmy aby słyszany był również głos śląskiej młodzieży, dlatego stworzyliśmy Śląską Akademię Młodych Liderów do udziału w której zaprosiliśmy wszystkich młodych ludzi z całego Województwa Śląskiego. Podczas tego projektu najpierw w Brennej a następnie w Katowicach, zgromadzimy 50 młodych liderów.
      Wszyscy razem zastanowiliśmy się nad portretem własnym naszego pokolenia pod kątem aktywności obywatelskiej i społecznej, poczucia własnej tożsamości oraz tego jakie są możliwości rozwoju młodych ludzi w regionie. Na wszystkie te zagadnienia patrzyliśmy perspektywicznie, czyli nie skupialiśmy się jedynie na tym jak wygląda stan tych aspektów obecnie ale jak będzie zmieniał się w ciągu najbliższych 10 lat. Zastanowiliśmy się jednocześnie co zrobić, by był jak najlepszy. Tematykę uzupełniało również pytanie o tożsamość młodych mieszkańców województwa oraz miejsce naszego regionu w Europie i świecie, któremu szczególnie poświęcona była Wielka Śląska Debata ,,Młody Śląsk 2013-2023”, zorganizowana w Sali Sejmu Śląskiego, nad którą tak jak i nad całym projektem patronat honorowy objęli Wojewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego.
      Często słyszy się, że młodzi ludzie są obojętni na rzeczywistość która ich otacza, a szczególnie na politykę, która postrzegana jest w bardzo czarnych barwach. Poprzez nasze projekty chcemy przywrócić sposób myślenia o polityce i aktywności obywatelskiej jako rozumnej trosce o dobro wspólne, przejawiającej się chociażby w roztropnym udziale w wyborach. Aby życie publiczne było uczciwe potrzeba w nim uczciwych ludzi, którzy kierują się wartościami i republikańskim sposobem myślenia o swojej ojczyźnie Polsce, czyli traktowania jej jako dobra wspólnego. Dlatego oprócz dyskusji, poprzez warsztaty chcemy nabywać praktyczne umiejętności, które następnie będziemy mogli wykorzystać w naszych lokalnych środowiskach.