Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 16. 11.2015r. w siedzibie KSON odbyło się spotkanie Trenerów zainteresowanych projektem „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość", który jest skierowany do wszystkich szkół w Polsce. Istotą projektu jest „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w takich sytuacjach". Trenerzy – komentuje koordynatorka tej części projektu Ewa Miłuch-Szewczyk- w pracy warsztatowej pracowali nad scenariuszem szkolenia i warsztatów ze wszystkimi pracownikami szkoły oraz koniecznymi materiałami pomocniczymi. Są to, osoby z różnych regionów kraju, którzy wykazali się dużym doświadczeniem w pracy dydaktycznej i trenerskiej. Szczególną uwagę poświęcono obowiązującym w szkole procedurom na wypadek zagrożenia, a zwłaszcza zapisów dotyczących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci z niepełnosprawnością. Dwudziestu uczestników spotkania podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz wypracowania metod integrowania pracowników szkół wokół tego zagadnienia. Szczególną uwagę poświęcono niebezpieczeństwu zagrożeń terrorystycznych. Przypominamy, że KSON przystępuje do realizacji projektu „Bezpieczna Szkoła. Bezpieczna Przyszłość" w oparciu o uzyskanie dotacji w konkursie ogłoszonym przez MEN. To bardzo poważne zadanie, mówi koordynator projektu – Pani Iwona Pikosz, bowiem wypracowane standardy musimy upowszechnić w 2300 placówkach wskazanych przez kuratoria we wszystkich regionach kraju. Oprócz audytu przygotowania placówek do postępowania w sytuacjach kryzysowych, pracować będziemy nad upowszechnianiem właściwych reakcji i zachowania w przypadku zagrożenia, dlatego też spektrum naszej współpracy nie tylko dotyczyć będzie pracowników oświaty, ale również instytucji i urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Projekt trwał będzie 38 miesięcy, a już dzisiaj zgłaszamy mówi Pani Iwona - potrzebę współpracy ze znawcami tej specjalności z całego kraju. Wkrótce uruchomimy stronę internetową i przekazywać będziemy na bieżąco informację z realizacji tego, szczególnie pożytecznego aktualnie projektu.

20151116 17425620151116 174241