Szanowne Koleżanki i Koledzy z Województwa Dolnośląskiego.
By wyjść naprzeciw potrzebom powstawania nowych Rad Seniorów oraz
funkcjonowania tych , które już działają chciałbym zawrócić się
prośbą do  Władz Samorządowych Województwa Dolnośląskiego by
zechciały  wesprze działalność gminnych rad senioralnych w 2023
przeznaczając w budżecie województwa dolnośląskiego na 2023 rok
kwotę 1 mln zł. Propozycję taką chciałby zgłosić  na forum Rad
Seniorów, które odbędzie się w dniu 2 czerwca w Jeleniej Górze.
Treść wniosku w załączniku. Proszę o zapoznanie się i wyrażenie
swojej opinii na ten temat. Będę zbierał podpisy pod treścią tego
wniosku.
pozdrawiam
Zdzisław Ratajski