Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze realizujący wspólnie z MIASTEM Jelenia Góra zadanie pn. „Wędrówki po zapomnianych trasach turystycznych Jeleniej Góry” ogłasza, że nastąpiła zmiana terminu Wycieczki 2. SZLAKI TURYSTYCZNE PRZEŁOMU XIX i XX WIEKU z dnia 8 czerwca br. na dnia 29 czerwca br.  ze względu na wyjątkowo trudne warunki na tej trasie po intensywnych opadach deszczu i bezpieczeństwo Uczestników tej wycieczki.

Serdecznie zapraszamy MIESZKAŃCÓW Jeleniej Góry do uczestnictwa w wycieczkach po naszym GRODZIE. Atrakcje i walory Jeleniej Góry TURYSTYCZNE, KRAJOZNAWCZE,HISTORYCZNE zaprezentujemy w cyklu pod tytułem:

"WĘDRÓWKI PO ZAPOMNIANYCH TRASACH TURYSTYCZNYCH JELENIEJ GÓRY"

Każda chętny Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia "Karty uczestnictwa" dostepnej w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych lub na stronie www.kson.pl/wedrowki.

Rekrutacja odbywać się bedzie przed każdą wycieczką wg. kolejności zgłoszeń.

 Wycieczka 1.

 • Termin: 18 maj 2013 r. - sobota, godz. 9.30
 • Miejsce spotkania: "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10
 • Trasa wycieczki: GÓRA SIODŁO - HELIKON
 • Krótki opis: Mało kto wie, że miejsca te znane było już pod koniec XVIII w. jako założenia parkowo-ogrodowe, które służyły spacerom i rekreacji ówczesnych Jeleniogórzan. Wycieczka piesza z przewodnikiem, którą poprowadzi Eugeniusz Gronostaj - znawca i miłośnik regionu.
Wycieczka 2.
 • Termin: 29 czerwca 2013 r. - sobota, godz. 9.30
 • Miejsce spotkania: Kolegium Karkonoskie przy Nowym Basenie, ul. Lwówecka 18
 • Trasa wycieczki: GAPA - SIODŁO - ZAMEK ZBÓJNICKI - PERŁA ZACHODU - URANIA - GÓRA GODZISZ - SZAŃCE SZWEDZKIE
 • Krótki opis: Jednodniowa wycieczka piesza z przewodnikiem Eugeniuszem Gronostajem. Planowana liczba Uczestników - 25 osób.
Wycieczka 3.
 • Termin: 22 czerwca 2013 r. - sobota, godz. 9.30
 • Miejsce spotkania: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A
 • Trasa wycieczki: MURY OBRONNE - WIEŻE - BRAMY - FOSY - STARE MIASTO
 • Krótki opis: Wycieczka piesza z przewodnikiem wraz z prelekcją, którą poprowadzi Eugeniusz Gronostaj. Planowana liczba Uczestników - 25 osób.

SENIOR NA CZASIE - kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+. II edycja.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji projektu "SENIOR NA CZASIE".

Niniejszy projekt w szczególności polega na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno - aktywizujących mających na celu kształtowanie umiejętności posługiwania nowoczesnymi technologiami oraz prawidłowego wykorzystywania ich w różnych dzidzinach życia przez osoby starsze. W ramach realizacji projektu zaplanowano następujace działania:

 • warsztaty psychologiczne (integrująco - motywujace),
 • warsztaty twórczego pisania,
 • szkolenie z zakresu obsługi komputera,
 • dwudniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy,

 

Rekrutacja trwa od 01 lipiec 2013 r. do 12 lipca 2013 r. Osoby chcące wziąć udział w projekcie zapraszamy do wypełnienia "ankiety rekrutacyjnej" dostępnej w siedzibie KSON. Koszt uczestnictwa w projekcie 100 zł.

 

UWAGA! Przedłużamy termin rekrutacji do 18 lipca 2013 r.

WIĘCEJ INFORMACJI POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII - 800 700 025 oraz w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra.

W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze zakończyła się druga edycja projektu pn. „Senior na czasie”, w której wzięło udział trzydzieścioro uczestników podzielonych na trzy dziesięcioosobowe grupy. Pierwsza edycja udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że takie działania są niezwykle potrzebne - zainteresowanie wśród seniorów realizacją projektu było ogromne. Już na etapie rekrutacji liczba zgłaszających się osób przerosła wszelkie oczekiwania organizatorów.

MIESIĄC KWIECIEŃ 2013r.

Warsztat 1,

 • Temat: Gadu-Gdau
 • Czas zajęć: 5 godzin zegarowych w grupach po 10 osób
 • Treść szkolenia: Co to jest komunikator, instalacja i rejestracja, rozmowa gg, lista kontaktów, archiwum wiadomości

Plan warsztatów integrująco-motywujących dla Uczestników projektu p.: „Senior na czasie – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+”

Warsztat 1 - styczeń 2013r.

 • Temat: integracja, samopoznanie oraz poszerzenie repertuaru posiadanych umiejętności interpersonalnych
 • Czas zajęć: 5 godzin zegarowych (w tym 2 przerwy 15 minutowe)
 • Cel: integracja grupy ze sobą i terapeutą, stworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa
 • Forma pracy: grupowa (10 osób)

Informacje wstępne:

 • Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia wraz z załącznikami złożonego przez zainteresowanych Uczestników.
 • Koszty zwracane są tylko Uczestnikom projektu, którzy zamieszkują poza miastem Jelenia Górą i którzy są zainteresowani tą formą wsparcia. W ramach projektu przewiduje się refundację kosztów dla 6. osób. W przypadku większej ilości chętnych decyduje data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku ( zał. nr 1).
 • Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć. Kwota zwrotu obejmuje koszty dojazdu na miejsce zamieszkania i z powrotem w okresie uczestnictwa w projekcie.
 • Refundacji podlegają koszty:
 • udokumentowanego biletami jednorazowymi przejazdu publicznymi środkami transportu ( autobus PKS, komunikacja prywatna, pociąg II klasa)
 • przejazdu własnym środkiem transportu (równowartość przejazdu środkami komunikacji publicznej)
 • Uczestnicy, którzy dostarczą oświadczenia (do biura projektu) o zwrot kosztów poniesionych w celu dojazdu na warsztaty wypełnione błędnie lub bez wymaganych załączników lub przedstawią wymagane dokumenty, ale nie będą figurować na listach obecności danego dnia zajęć zgodnie z datami przedstawionymi na dokumentach nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywa się wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Uczestnika projektu konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie przelany w momencie otrzymania środków finansowych od MPiPS.
 • Uczestnik powinien dostarczyć miesięczne zestawienie kosztów dojazdu do Biura Projektu: os. Robotnicze 47 a Jelenia Góra. w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 • Zostałam zakwalifikowana do tego projektu! Spotkanie integracyjne 20 osobowej grupy odbyło się w pensjonacie w Mysłakowicach. W czasie wykonywanych ćwiczeń dowiedziałam się dużo o sobie, o moich predyspozycjach, wadach i zaletach. Poznałam także nowych sympatycznych ludzi. Świetnie się bawiłam. Brawo dla KSON-u za wybór kadry do projektu. Nigdy wcześniej nie miałam okazji zwiedzania biblioteki "od kuchni" a jestem stałym czytelnikiem tej instytucji - bo dużo czytam. Rewelacja - uczestniczę w kursie komputerowym dla zaawansowanych prowadzonych przez profesjonalistkę! To przyjemność uczestniczyć w zajęciach. Jeszcze nie minęła połowa kursu, a ja już tyle uzyskałam nowych nieznanych informacji, a jeszcze tyle przede mną. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, co już było i co czeka mnie jeszcze w tym projekcie. HONOROWA.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu
"SENIOR NA CZASIE"
Terminy realizacji poszczególnych działań
Rekrutacja. 02.11.2012 - 20.11.2012 r.
Warsztaty integrująco - motywujące (warsztaty wyjazdowe). 10.12.1012r - 14.12.1012 r.
Warsztaty integrująco - motywujące (warsztaty stacjonarne) spotkania raz w miesiącu w siedzibie KSON.
Grupa I godz. 9.30 - 14.30.
Grupa II godz. 14.30 - 19.30.
 • 22 luty 2013r,
 • 22 marzec 2013r,
 • 19 kwiecień 2013r,
 • 17 maj 2013r,
Warsztaty kształtowania kompetencji z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami:
 • - szkolenie komputerowe 40 godz/m-c,
 • - warsztaty pisarskie 10 godz/m-c,
 • - wyjścia edukacyjne (biblioteki, muzea) raz w miesiącu,
Grupa I
 • 06 kwiecień 2013r godz. 13.00
 • 09 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 13 kwiecień 2013r godz. 8:00
 • 16 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 20 kwiecień 2013r godz. 13:00
 • 23 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 27 kwiecień 2013r godz. 8:00
 • 30 kwiecień 2013r godz. 14:00

 • 07 maj 2013r godz. 14.00
 • 11 maj 2013r godz. 13:00
 • 14 maj 2013r godz. 14:00
 • 16 maj 2013r godz. 14:00
 • 18 maj 2013r godz. 8:00
 • 21 maj 2013r godz. 14:00
 • 25 maj 2013r godz. 13:00
 • 28 maj 2013r godz. 14:00
Grupa II
 • 03 kwiecień 2013r godz. 14.00
 • 06 kwiecień 2013r godz. 8:00
 • 10 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 13 kwiecień 2013r godz. 13:00
 • 17 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 20 kwiecień 2013r godz. 8:00
 • 24 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 27 kwiecień 2013r godz. 13:00

 • 08 maj 2013r godz. 14.00
 • 11 maj 2013r godz. 8:00
 • 15 maj 2013r godz. 14:00
 • 18 maj 2013r godz. 13:00
 • 22 maj 2013r godz. 14:00
 • 24 maj 2013r godz. 14:00
 • 25 maj 2013r godz. 8:00
 • 29 maj 2013r godz. 14:00
Dwudniowa wycieczka do Warszawy, 28 - 29 czerwiec 2013r,
28 czerwiec 2013r zwiedzanie Centrum "Kopernik",
29 czerwiec 2013r zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego,