SENIORZY W SUDETACH – GÓRA MOŻLIWOŚCI

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego realizuje projekt „Seniorzy w Sudetach – Góra Możliwości”.

Celem projektu – mówi M. Dębski Viceprezes KSON jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów. Szczególny nacisk mówi M. Dębski postawiliśmy na wsparcie  wzmacniające aktywność  społeczną seniorów w zakresie turystyki,  sportu, kultury i edukacji. Projekt ma charakter międzypokoleniowy co oznacza, że w zajęciach  kulturalnych i turystycznych wezmą udział osoby młode  - rodzinne pokolenie seniorów. Na tej zasadzie będziemy realizowali wycieczki po Dolnym Śląsku, zajęcia ruchowo – taneczne, pilates, tańce relaksacyjne.

Odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska wiele zajęć, warsztatów poświęconych będzie tematyce potrzeb seniorów  w kontekście wykluczenia i izolacji jakie niesie za sobą poczucie  samotności, dzięki czemu seniorzy przekonają się, że wiek emerytalny może być nowym i satysfakcjonującym okresem w życiu. Celem zajęć warsztatowych  będzie doskonalenie umiejętności seniorów przy obsłudze smartfonów, wzmocnienie umiejętności cyfrowych. Dziś bez tych umiejętności seniorzy pozostają w „objęciach XX wieku”, a przecież świat idzie do przodu.

klepsydra 1

KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI
oraz
MUZYCZNE POWIĄZANIA

26 / 27 Maja 2022

Szanowni Państwo,
jak co roku w maju zbliża się wielkimi krokami Dzień Matki, zaprośmy
więc w ten wyjątkowy dzień swoje Mamy do Filharmonii. KONCERT Z
OKAZJI DNIA MATKI / OD BACHA DO MCCARTNEYA - ROZRYWKOWE CZWARTKI W
FILHARMONII odbędzie się 26 maja o godz. 19:00. Lekki i przyjemny
repertuar przypadnie do gustu każdej Mamie:)
https://filharmonia.jgora.pl/koncert-kameralny,...

Serdecznie zapraszamy również na koncert MUZYCZNE POWIĄZANIA w
piątek 27 maja o godz. 19:00!
Wykonawcy:
Kinga Augustyn - skrzypce
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
Przemysław Neumann - dyrygent
W programie:
Romuald Twardowski - Capriccio in Blue
Romuald Twardowski - Koncert skrzypcowy
César Franck - Symfonia d-moll
https://filharmonia.jgora.pl/koncert-symfoniczn... 
Zapraszamy do odwiedzenia strony z aktualnym repertuarem:
https://filharmonia.jgora.pl/repertuar,6#page=1 
Do zobaczenia wkrótce!
Zespół Biura Koncertowego i Marketingu.

Szanowne Koleżanki i Koledzy z Województwa Dolnośląskiego.
By wyjść naprzeciw potrzebom powstawania nowych Rad Seniorów oraz
funkcjonowania tych , które już działają chciałbym zawrócić się
prośbą do  Władz Samorządowych Województwa Dolnośląskiego by
zechciały  wesprze działalność gminnych rad senioralnych w 2023
przeznaczając w budżecie województwa dolnośląskiego na 2023 rok
kwotę 1 mln zł. Propozycję taką chciałby zgłosić  na forum Rad
Seniorów, które odbędzie się w dniu 2 czerwca w Jeleniej Górze.
Treść wniosku w załączniku. Proszę o zapoznanie się i wyrażenie
swojej opinii na ten temat. Będę zbierał podpisy pod treścią tego
wniosku.
pozdrawiam
Zdzisław Ratajski

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek do wicemarszałka województwa dolnoslaskiego z dnia 2 06.2022.docx)Wniosek

Szanowni Państwo,

Sygnatariusze Partnerstwa na rzecz dostępności

 poniżej przekazujemy skrót najnowszych informacji, które pojawiły
się w zakładce Aktualności  na stronie programu Dostępność Plus
w dniach 11 - 21 maja br. Zachęcam do lektury.

     * Prezentacja wyników realizacji Programu Dostępność Plus na
posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w dniu 11 maja br.
Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła efekty
Programu zwracając uwagę na kluczowe sukcesy, do których zaliczyć
można m.in. dwie ustawy: ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami oraz ustawa o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Podkreśliła, że projekty wdrażające Program są skierowane na
poprawę dostępności 630 urzędów samorządowych, 200 szkół
podstawowych, blisko 200 uczelni, 300 przychodni i szpitali, 100
instytucji kultury czy licznych miejsc rekreacji i wypoczynku oraz
obiektów sportowych. Wspomniała również o sieci podmiotów z
różnych sektorów, które współpracują w ramach Partnerstwa na
rzecz dostępności.

Drodzy,

rok temu wspólnymi siłami skutecznie zaapelowaliśmy do premiera o
współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy - podjęliśmy
się wówczas wyzwania związanego z organizacją cyklu 5 wysłuchań w
sprawie KPO (marzec 2021) -

Dziś ponownie chcemy zwrócić się do polskich władz ze wspólnym
apelem przedstawicieli samorządów, środowiska partnerów społecznych
oraz organizacji pozarządowych w związku z perspektywą zaakceptowania
Krajowego Planu Odbudowy, domagając się:

    * podania do publicznej wiadomości treści uzgodnionego z Komisją
Europejską KPO
oraz     * przeprowadzenia konsultacji społecznych, których celem byłoby
dostosowanie jego zawartości, jak i zawartości innych dokumentów i
strategii rządowych (tzw. kamieni milowych) do wyzwań związanych z z
tzw. "derusyfikacją" polskiej gospodarki.

Załączniki:
Pobierz plik (Apel KPO 20220520-1.pdf)Apel