"Indeks stabilności i poziomu rozwoju organizacji obywatelskich w
Polsce w 2021 roku

W kolejnej edycji  raportu Indeks Stabilności i Poziomu Rozwoju CSO dla
Polski [1] zwracamy uwagę, że w 2021 roku organizacje społeczne w
kraju nadal odczuwały skutki pandemii COVID-19 i nadzwyczajnych
środków prawnych przyjętych w celu złagodzenia tych efektów.
Chociaż organizacje szybko przeorganizowały swoją pracę, zostały
mocno dotknięte przez pandemię i otrzymały przy tym niewielkie
wsparcie publiczne. Wiele osób aktywnych w organizacjach i
angażujących się obywatelsko spotkało się z gwałtownymi reakcjami
policji i innych podmiotów, gdy próbowały korzystać ze swoich praw
konstytucyjnych, w tym prawa do publicznego wyrażania opinii i
protestu. W wyniku tych trudnych warunków wśród osób zaangażowanych
w sektor obywatelski można było zaobserwować nasilenie się zaburzeń
psychicznych i wypalenia zawodowego. Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do oglądania transmisji ze spotkania „Dostępność i dialog – okrągły stół z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” już 1 grudnia o godz. 10:00 na żywo na Youtube: https://youtu.be/uog2phHGO0c

Celem spotkania jest integracja środowiska wspierającego i zrzeszającego osoby niepełnosprawne, pracodawców oraz instytucji zajmujących się ochroną praw osób niepełnoprawnych oraz kształtowaniem przyjaznego otoczenia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Formuła okrągłego stołu ma pozwolić na zmapowanie problemów i wyzwań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie kluczowych postulatów rozwiązań w atmosferze otwartości i dialogu.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele organizacji wspierających osoby niepełnosprawne, organizacji pacjentów, instytucji takich jak: Ministerstwo Zdrowia, PFRON, ZUS, MFiPR, Urzędu Wojewódzkiego oraz związków pracodawców.

DOSTĘPNOŚĆ I DIALOG 1

To temat kilku ostatnich spotkań jakie w KSONie zorganizowało stowarzyszenie Vita. W spotkaniach tych zarówno w sali świetlicy KSON jak  i na komunikatorze ZOOM spotykali się seniorzy i niepełnosprawni, a gośćmi na ZOOMie byli odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa w stanie wojny przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Karkonoskiego i Prezydenta Miasta, a na ostatnim spotkaniu także jeleniogórskiej policji i straży pożarnej. Właściwie trudno było znaleźć odpowiedź na pytanie - Czy jesteśmy bezpieczni? Odsyłano nas do już niedługo mającej się pojawić ustawy, przeglądu miejsc ewentualnych schronień przez straż pożarną czy też rutynowych działań straży miejskiej czy policji, a nade wszystko do działań miejscowych sztabów kryzysowych. Jak się okazuje z wypowiedzi służb mundurowych właściwie nie ma procedur, które regulowałby sprawy ochrony ludności na wypadek działań wojennych. Istniejące jeszcze w pamięci najstarszych schrony wydają się już być nieprzydatne do użytku, a i badająca te sprawę straż pożarna nie może tych informacji publikować. Informacje o stanach podwyższonego bezpieczeństwa z ewentualnymi głosowymi sygnałami komunikacyjnymi w zasadzie nie są znane. Na pytanie skierowane do szefów sztabów kryzysowych odpowiedziano , że taką edukację wprowadzono w szkołach. A co z seniorami  i niepełnosprawnymi? To przecież niektórzy z nas pamiętają jeszcze z autopsji lub opowieści rodziców gehennę ewakuacji ludności cywilnej we wrześniu ‘39 roku. Ewakuacja będącą jak uczy historia najtrudniejszym elementem logistyki czasów wojny, dlatego wyrażamy swój niepokój mówili zgromadzeni na sali seniorzy. A nam najtrudniej będzie uciekać - mówiły osoby niepełnosprawne.

20221122 PATRONAT DOSTEPNOSC I DIALOG 11

     Weź udział w VI Kongresie Gospodarki Senioralnej
         Zobacz w przeglądarce [1]

          [2]

          [3]

Szanowni Państwo,

jak co roku mamy dla Was pakiet wiedzy i inspiracji wokół
różnorodności wieku, inkluzywności wobec osób 50+ na rynkach
konsumenckim i pracy.

Zapraszamy do przeczytania artykułu z Gazety Wyborczej o szlakach w Karkonoszach, który znajduje się poniżej

 

W związku ze zbliżającym się terminem spotkania „Dostępność i dialog – okrągły stół z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” - 1 grudnia 2022 r.  w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Berneńskiej 8 w Warszawie pod patronatem honorowym nad wydarzeniem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - załączam informację/komunikat wraz z grafiką na temat tego wydarzenia do publikacji na stronie www KSON oraz facebook KSON.MDON 1.12.22 KSON Partnerzy

Polska Organizacja Turystyczna zainaugurowała kampanię „Polska bez barier”, w której zachęca osoby niepełnosprawne do korzystania z uroków podróżowania po całej Polsce.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2019 roku główną barierą podróżowania w przypadku osób niepełnosprawnych są nie tylko trudności organizacyjne, lecz również obawa przed samą podróżą, brak akceptacji społeczeństwa oraz brak ofert biur podróży dostosowanych do ich potrzeb.

“Jako Polska Organizacja Turystyczna widzimy realną potrzebę zwiększania świadomości osób z niepełnosprawnościami na temat możliwości, które oferują im miejsca w Polsce. Zależy nam na tym, aby zachęcić je do podróżowania i poznawania i eksplorowania różnych zakątków kraju” – mówi Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.