ZDROJOWE CZWARTKI Z FILHARMONIĄ
NIE TYLKO PATRIOTYCZNIE
KONCERT W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
VIVA POLONIa

10 i 11 Listopada 2022

Witamy ponownie!

ZDROJOWE CZWARTKI Z FILHARMONIĄ - NIE TYLKO PATRIOTYCZNIE
Polska muzyka ludowa jest niezwykle różnorodna, obejmuje pieśni,
przyśpiewki oraz repertuar instrumentalny i taneczny. Jest świadectwem
bogactwa tradycji, składającej się na naszą kulturę. Wielokrotne
odwołania do utworów folklorystycznych dostrzegamy w twórczości
m.in. Fryderyka Chopina, który niejednokrotnie wplatał je do swoich
kompozycji. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości
zapraszamy na koncert zespołu Moliendo Cafe, który prócz własnych
aranżacji tradycyjnych pieśni ludowych i patriotycznych zaprezentuje,
utwory z kultowych polskich filmów, a także piosenki z repertuaru Anny
German, Czesława Niemena czy Seweryna Krajewskiego.

Stowarzyszenie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze realizuje zadanie pn. „KSON dla Ukrainy”, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach działania „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” Moduł III.
Wartość zadania wynosi 436.500 zł.
Projekt realizowany jest od 16 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.
Wsparciem objętych jest łącznie 43 osoby, w tym 18 Beneficjentów – obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością oraz 25 osób towarzyszących. W ramach działania uczestnicy mogą otrzymać m.in. dofinansowanie do zakwaterowania, wyżywienia, zakupu leków, a także wsparcie psychologiczne, prawne oraz zawodowe.

Regionalnie Aktywni. Forum Sieciujące Szkoły Aktywnego Sektora.

Zapraszamy do udziału w forum sieciującym Regionalnie Aktywni, które
odbędzie się w Katowicach w dn. 22-23 listopada 2022 r. Forum
poświęcone będzie temu jak skutecznie wzmacniać organizacje
pozarządowe, jak budować partnerstwa i radzić sobie z pojawiającymi
się wyzwaniami. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Szkoła
Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele -
Fundusz Regionalny [1]".

* Z jakimi barierami zderzają się najczęściej osoby
niepełnosprawne?

1. Niewątpliwie największą barierą są bariery mentalne - czyli
ludzie, a najczęściej ludzie zatrudnieni w urzędach, którzy nie
wiedzą o tym, że innym może być trudniej, ciemniej i ciszej. Dużą
ilość barier stanowią również bariery architektoniczne,
szczególnie te w instytucjach życia publicznego, a już szczególnie w
urzędach mieszczących się w znacznej części na Dolnym Śląsku, w
zabytkowych XIX-wiecznych nawet budynkach. Usunięcie barier i
dostosowanie tych obiektów do współczesnych wymogów jest niekiedy
niemożliwe. Natomiast możliwe jest, tam, gdzie nie ma innego wyjścia,
zastosowanie określonych oznaczeń, ostrzeżeń i informacji. To grupa
utrudnień zaliczanych do sfery informacyjno - komunikacyjnej, łatwej
do uzupełnienia przy odrobinie wyobraźni. Kolejna grupa barier
określa pojęcie barier cybernetycznych, które odnoszą się do
właściwej konstrukcji stron internetowych urzędów i instytucji
publicznych, ale także - i niestety - coraz częstszych przypadków
stosowania paneli dotykowych (sensorycznych) przy obsłudze dźwigów
osobowych w wieżowcach i sprzętu artykułów gospodarstwa domowego.
Takie elementy sterowania wykluczają samodzielną ich obsługę przez
inwalidów wzroku i osoby z oprotezowaniem kończyn. Oddzielną grupą
utrudnień zawierającą wszystkie wymienione wyżej elementy, są
utrudnienia wynikające z potrzeby przemieszczania się, czyli podróży
i udziału osób niepełnosprawnych w turystyce.

Więcej informacji w załączeniu poniżej: