Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­po­zy­cja miko­ła­jo­wo — świąteczna

Prze­sy­ła­my pro­po­zy­cję miko­ła­jo­wo– świąteczną.

W naszym reper­tu­arze mamy:

  • Zaba­wę Mikołajową
  • Mir­ra Kadzi­dło i Złoto
  • Bie­gnij­cie do szopki
  • Kon­cert kolęd i pastorałek

Zapra­sza­my do współ­pra­cy z naszym teatrem.

www.facebook.com/OgólnopolskiTeatrWilliam.Es