Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wal­czą o pod­nie­sie­nie ren­ty socjalnej

* źró­dło Gaze­ta Wyborcza

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds