Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Odpo­wiedź na pismo ws. uwzględ­nie­nia osób z znacz­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści w Naro­do­wym Pro­gra­mie Szczepień

Prze­sy­łam odpo­wiedź na pismo 

ws. uwzględ­nie­nia osób z znacz­nym
stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści w Naro­do­wym Pro­gra­mie Szczepień.

plik pdf https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1004

Pozdra­wiam

Krzysz­tof Kurowski

– 

Pol­skie Forum Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi
Polish Disa­bi­li­ty Forum

ul. Bitwy War­szaw­skiej 1920 r. 10
02–366 War­sza­wa

www.pfon.org

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds