Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­cer­ty w lutym 2021 w Fil­har­mo­nii Dolnośląskiej

Dzień dobry 🙂

Bar­dzo się cie­szy­my, że będzie­my mogli się spo­tkać się z widza­mi w
Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej po tak dłu­giej przerwie.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cer­ty do Sali Kon­cer­to­wej oraz na trans­mi­sje
onli­ne.

W załącz­ni­ku prze­sy­łam infor­ma­tor kon­cer­to­wy na luty 2021.

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=964

Pozdra­wiam serdecznie

Mał­go­rza­ta Nagórna-Kijowska

Fil­har­mo­nia Dol­no­ślą­ska w Jele­niej Górze

Ul. Pił­sud­skie­go 60

58–500 Jele­nia Góra

Tel. 75 75 381 61