Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Życze­nia Wielkanocne

Kocha­ni z oka­zji nad­cho­dzą­cych Świat Wiel­kiej Nocy skła­da­my Wam z ser­ca pły­ną­ce życzenia.

 zyczeniaKSON