Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pismo od Biskupa

Nasze sta­ra­nia doce­nił Biskup die­ce­zjal­ny senior: Ks. Bp Ste­fan Regmunt

Pismo od Biskupa