Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie z Sena­to­rem RP

SenatorKrzysztofMroz

 W dniu dzi­siej­szym (śro­da, 23.02.) o godz. 15:15 dzia­ła­ją­ca przy Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­płe­no­spraw­nych, Wszech­ni­ca Kar­ko­no­ska zapra­sza na spo­tka­nie z z sena­to­rem RP, Panem Krzysz­to­fem Mro­zem. Spo­tka­nie odbę­dzie się w sie­dzi­bie KSON w Jele­niej Górze, przy ul. Os. Robot­ni­cze 47A.

Ser­decz­nie zapraszamy