Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie z Osipikami

Dnia 10 mar­ca br. o godz. 16.30 w Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej odbę­dzie się pre­lek­cja mul­ti­me­dial­na pn. Rowe­ro­we i moto­ro­we­ro­we podró­że po Euro­pie Bole­sła­wa i Mie­czy­sła­wa Osi­pi­ków, w sali kon­fe­ren­cyj­nej na 3 pię­trze, a o godz. 17. pod tym samym tytu­łem otwar­cie wysta­wy foto­gra­ficz­nej. Będą na niej poka­za­ne dzien­ni­ki i nagro­dy z podróży.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds