Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­mu­je­my!

Infor­mu­je­my, że w dniach 13–14 sierp­nia br. bez­płat­na info­li­nia czyn­na będzie w godz. 9:00 — 14:00. Za utrud­nie­nia przepraszamy.