Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Punkt infor­ma­cji w Cieszynie

triatlonSTO­WA­RZY­SZE­NIE NA RZECZ INTE­GRA­CJI TRIANON.PL
ul. Biel­ska 4, 43 — 400 Cie­szyn
nr tel. do punk­tu: 33 44 57 011
                                                              
                                                               mail.: infocieszyn@kson.pl

  

 

HAR­MO­NO­GRAM PRA­CY PUNK­TU INFOR­MA­CJI W CIE­SZY­NIE luty 2021 r.

plik PDF https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=954