Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zamie­nię miesz­ka­nie dwu­po­ko­jo­we + kuch­nia + łazienka

Zamie­nię miesz­ka­nie dwu­po­ko­jo­we + kuch­nia + łazien­ka o powierzch­ni 34,8 m² umiej­sco­wio­ne na 4 pię­trze na miesz­ka­nie znaj­du­ją­ce się na pię­trze 1 lub 2. Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu 663–354-655.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds