Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i sali szkoleniowej dla 9 uczestników warsztatów edukacyjno - motywujących w ramach projektu „Gościnni sprawni-niepełnosprawni: aktywizacja niepełnosprawnych w branży usług gościnnych” współfinansowanego ze środków PFRON.