Jest nowe zarządzenie regulujące zasady organizacji imprez plenerowych. Od 24 czerwca miejskich imprez nie wolno organizować inaczej, gdy organizatorem nie jest miasto, zaleca mu się dostosowanie do nowych regulacji. Po raz pierwszy nowe regulacje zostały zastosowane podczas Festiwalu Frytka OFF, który 25 czerwca odbył się w częstochowskim parku Lisiniec. Mają spowodować, by osoby z różnymi niepełnosprawnościami, ograniczeniami oraz specjalnymi potrzebami mogły w pełni i bez przeszkód uczestniczyć w plenerowych imprezach odbywających się w mieście. - Wytyczne są obowiązkowe dla wszystkich jednostek miejskich, będą też rekomendowane innym organizatorom imprez masowych w mieście - mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podczas konferencji prasowej, podczas której je zaprezentował.

Częstochowa bawiła się na Festiwalu Frytka Off. Zapisy dotyczą szeregu istotnych i konkretnych kwestii. Wybór miejsca (poza siedzibą organizatora) ma być zgodny z zasadami dostępności architektonicznej – z parkingiem i wygodnym dojazdem komunikacją miejską. Należy również opracować opis, jak dotrzeć na miejsce. Podczas imprez ma działać punkt oferujący pomoc i informacje o dostępności. Wydzielona będzie strefa dla osób z niepełnosprawnością ruchową – z oddzielnym wejściem, do którego dostęp nie będzie ograniczony przez innych uczestników, miejscami siedzącymi i dodatkową ochroną. Innym zaleceniem będzie pierwszeństwo w punktach gastronomicznych czy handlowych dla osób z niepełnosprawnościami i kobiet w ciąży. W strefie toalet będzie się też musiała znaleźć co najmniej jedna o odpowiednio przestronnym wnętrzu, z uchwytami przy ścianach i antypoślizgową podłogą.

Wytyczne opracowano na wniosek Tomasza Tyla, który w Częstochowie sprawuje funkcję społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami. Tyl przypominał: – Trzy lata temu wprowadziliśmy wytyczne do projektowania przestrzeni miejskiej w celu likwidacji barier architektonicznych. Udało się dzięki temu doprowadzić do tego, że np. wszystkie nowe perony komunikacji miejskiej, które są budowane w Częstochowie, zawierają już piktogramy dla osób niewidomych i niedowidzących. Teraz jesteśmy prawdopodobnie pierwszym miastem, które przyjęło tak precyzyjne standardy organizacji imprez masowych pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Gazeta Wyborcza