Stowarzyszenie LIRA informuje swoich członków i sympatyków że, w Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 1 odbędzie się spowiedź dla osób niedosłyszących i głuchych dnia 15 grudnia 2015r. w godzinach od 8.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00

Osoby wymienione, przystępujące do spowiedzi proszone są o napisanie swoich grzechów na kartkach , Spowiednik zadaną pokutę może napisać na podanej kartce. Może być tez inna forma spowiedzi w osobnym pomieszczeniu , będzie Spowiednik posługujący się językiem migowym..