W najbliższym wydaniu magazynu

"Prawo bliżej Ciebie" rzecz niezwykle ważna i przydatna - struktura organizacyjna wymiaru sprawiedliwości, a więc organów ścigania, prokuratury, sądów. Jak to wygląda hierarchicznie? Czym poszczególne jednostki i wydziały się zajmują? Ponadto o notariuszach, radcach prawnych, komornikach i adwokatach - w jakich organizacjach są zrzeszeni i co należy do ich obowiązków.

 
Mecenas Jerzy Dworak zaprasza w sobotę o godzinie 9:30.