Operacja zaćmy bez kolejek

Powszechnie znany jest fakt, że czas oczekiwania na szereg zabiegów medycznych w Polsce jest długi, czasami przekraczający dwa, a nawet trzy lata. Szczególnie długo oczekuje się na zabiegi kardiologiczne oraz usuwające wady wzroku.

Jedną z bardziej rozpowszechnionych dysfunkcji narządu wzroku jest zaćma, występująca w różnych postaciach. Zaćma polega na zmętnieniu części lub całości soczewki oka, co prowadzi do utraty jej przejrzystości, skutkiem czego może nastąpić ograniczenie widzenia, lub całkowita utrata wzroku. Jedynym skutecznym sposobem leczenia wszystkich rodzajów zaćmy jest zabieg operacyjny.

Okazuje się, że pacjenci niekoniecznie muszą tak długo oczekiwać na zabiegi operacyjne. Możliwość skrócenia tego czasu daje ratyfikowana w listopadzie 2014 roku przez polski parlament dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

W Jeleniej Górze powstała nowa organizacja pozarządowa - Fundacja Instytut Rewalidacji. Fundacja funkcjonuje pod auspicjami Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem działalności jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz likwidacji barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, a resztą społeczeństwa. W szerokim zakresie celów statutowych Fundacji znajdują się też działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Mając na uwadze ułatwienie dostępu polskim pacjentom do świadczeń medycznych w ramach współpracy transgranicznej, zgodnie ze wspomnianą Dyrektywą oraz implementującą ją Ustawą, Fundacja nawiązała współpracę z profesjonalnym podmiotem zajmującym się operacjami i zabiegami medycznymi w zakresie dysfunkcji narządu wzroku - Polikliniką VISUS w Republice Czeskiej, 80 kilometrów od Jeleniej Góry, prowadzącą działalność w zakresie okulistycznych zabiegów medycznych. Poliklinika VISUS posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz bazę w zakresie prowadzenia leczenia wszelkich dysfunkcji narządu wzroku. Placówka ta oferuje bez kolejki, w dowolnych terminach, wykonanie  zabiegu usunięcia zaćmy najnowszymi metodami w trybie chirurgii jednego dnia oraz specjalistycznych badań i zabiegów okulistycznych.

Fundacja Instytut Rewalidacji zorganizowała punkt informacyjny, w którym można uzyskać wszelkie informacje związane z możliwością przeprowadzenia operacji zaćmy w Republice Czeskiej oraz uzyskania refundacji takiego zabiegu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tutaj dowiedzieć się można o wymaganych przez NFZ dokumentach, terminach i kosztach wyjazdu, o wszelkich sprawach związanych z przygotowaniem do zabiegu. O refundację zabiegu starać się mogą osoby, których udokumentowany czas oczekiwania na zabieg w Polsce przekracza 6 miesięcy. W chwili obecnej termin wyjazdu nie przekracza 1 miesiąca od chwili zgłoszenia. Fundacja planuje także podpisanie dalszych umów transgranicznych, m. in. z placówkami niemieckimi.

Punkt informacyjny zlokalizowany jest w siedzibie Fundacji Instytut Rewalidacji w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 47a (budynek Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 16:00

telefon: 794964456, 75 7524254

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niebawem podobne punkty informacyjne utworzone zostaną we wszystkich większych miastach Dolnego Śląska.

zacma ulotka1

 zacma ulotka2152