Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej MOPS al Jana Pawla II Jelenia Gora x400AW ostatni wtorek marca br. w Stowarzyszeniu Inwalidów Wzroku odbyło się spotkanie z pracownikami MOPS w Jeleniej Górze. Dotyczyło ono ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcia udzielanego przez MOPS.

Przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej byli:
Ewa Saran – pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej,
Krystyna Krepsztul- pracownik Działu Rehabilitacji,
Mariola Świtała – Kierownik Dziennego Domu Pomocy,
Marek Sobczyk – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych.

W trakcie spotkania omówiono między innymi zagadnienia związane z pomocą, które osoba starsza lub niepełnosprawna może otrzymać z MOPS-u. Podkreślono, że podstawowym kryterium uprawniającym do uzyskania pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami jest ustawa o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących lub osób w rodzinie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (bezzwrotny specjalny zasiłek celowy) i niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy (zasiek stały).

Pani Ewa Saran z MOPS-u przedstawiła bardzo szczegółowe procedury przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz przy skierowaniach do domów pomocy społecznej. Procedury wynikające z ustawy przewidują między innymi usługi opiekuńcze przysługujące osobom samotnym, które z różnych powodów jej potrzebują, a nie mają zapewnionej pomocy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zalecane przez lekarza dostosowane do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Odpłatności za usługi opiekuńcze ustaliła Rada Miasta w Jeleniej Górze w drodze uchwały i wynoszą one obecnie za godzinę-18,82 zł za zwykłe, a 26,00 zł za usługi specjalistyczne osobie wymagającej całodobowej opieki, której nie można zapewnić poprzez usługi opiekuńcze. Ważna jest również informacja, że osobom zakwalifikowanym do pobytu w Domu Pomocy Społecznej przysługuje prawo do umieszczenia w DPS zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej np. potrzeba zapewnienia odpowiedniego zakresu usług. Zdarzają się częste (300 osób w domach, a w roku 4 odmowy) przypadki odmowy pobytu w DPS wówczas sprawa kierowana jest do rozstrzygnięcia przez postępowanie sądowe. Procedury te prowadzi MOPS gdzie można uzyskać odpowiednie informacje, a na stronie MOPS znajdują się wzory odpowiednich druków. Pełny koszt utrzymania mieszkańca w DPS-ie wyceniony jest na kwotę około 3,500zł w zależności od typu domu. Mieszkaniec domu, wnosi opłatę nie większą niż 70% swojego dochodu, natomiast różnicę kwotową dopłaca rodzina, w kolejności: małżonek, dzieci i na końcu gmina, z której osoba została skierowana do DPS. O ile dzieci nie wywiązują się z ustawowego obowiązku to sąd zobowiązuje do dopłacania należnej różnicy w trybie obowiązujących przepisów prawa.

W naszym mieście mamy „Pogodną Jesień”, jest to jeden z nielicznych w kraju DPS o tak wysokim standardzie bazy i świadczonych usług. W okolicy są ponadto domy pomocy w Kowarach, Sosnówce i Janowicach Wielkich, które zabezpieczają potrzebujących z naszego regionu mówi: Pani Ewa Saran.

Zasady przyjęcia i ofertę dotyczącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 16 i Dziennego Domu „Senior+” ul. Wiejska 29 w Jeleniej Górze przedstawiła Pani Mariola Świtała. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Dziennych Domów Pomocy Społecznej winna złożyć w MOPS w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7 następujące dokumenty: podanie o przyjęcie, decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia, pisemną zgodę o ponoszeniu opłaty za pobyt w DPS i zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ.

Osoba ta musi mieszkać i być zameldowana w Jeleniej Górze, mieć ukończony 60-ty rok życia, musi być nieaktywna zawodowo i wyrazić gotowość do uczestniczenia w zajęciach Domu. Szczegółowe informacje w sprawie zasad i kwalifikacji do obydwu Domów można uzyskać w siedzibie:
Dz.D.P.S Jelenia Góra ul. Kilińskiego 16, tel.75 75 255 71, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dz.D. Senior+ Jelenia Góra ul. Wiejska 29, tel. 75 62 990 99 MOPS Jelenia Góra al. Jana Pawła II, tel.75 75 239 51, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dzienne Domy Pomocy Społecznej czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 i zapewniają pensjonariuszom następujące usługi: wyżywienie (dwa posiłki dziennie), pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych, udział w terapii zajęciowej, muzykoterapii, aktywizowaniu i podnoszeniu sprawności.

Pensjonariusze mają do dyspozycji salę terapii zajęciowej, pracownię krawiecką, salę telewizyjną, salę gier, czytelnię z codzienną prasą, salę rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń oraz stołówkę.

Szczegółowych informacji możecie Państwo również uzyskać w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00, telefonicznie pod numerem telefonu 75 752 42 54 lub mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.