tur4x400Osoby niepełnosprawne są takimi samymi pełnoprawnymi obywatelami jak każdy inny człowiek. Niejednokrotnie jednak postrzegane są jako ludzie wymagający dużego zaangażowania osób trzecich, nie potrafiące samodzielnie egzystować i uczestniczyć w we wszystkich aspektach życia społecznego.

Nic bardziej mylnego!

Dowodem na to jest zainteresowanie problemem rządu i w poniedziałek 3 czerwca w Sejmie pod honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odbyła się konferencja „Woda, powietrze, ląd – turystyka osób niepełnosprawnych idealną formą rehabilitacji”.

Czemu akurat taki temat? A czemu nie, tym bardziej, że zbliża się okres wakacyjny.

W trakcie konferencji przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności zaprezentowali możliwości i korzyści jakie daje podróżowanie. Podkreślano, że osoby niepełnosprawne mimo trudności i słabości, które potrafią przezwyciężać, stanowią wzór dla wielu inspirując do działania, samoakceptacji i szeroko rozumianej aktywności. Konferencję rozpoczął  list marszałka Kuchcińskiego odczytany przez panią Poseł Małgorzatę Wypych przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku.

„Tworzenie odpowiednich warunków i rozwijanie działań sprzyjających wyrównywaniu szans osób dotkniętych niepełnosprawnością to problemy, które ze względu na swoją wagę powinny znajdować się w sferze zainteresowań instytucji publicznych. Turystyka to szczególna forma aktywności, która sprzyja ograniczeniu konsekwencji niepełnosprawności w sferze fizycznej i psychicznej. Stanowi jednocześnie doskonałą płaszczyznę integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin z osobami zdrowymi. Dlatego zapewnienie wszystkim równego do niej dostępu to fundamentalne i priorytetowe zadanie” – podkreślał w liście Marszałek Sejmu.tur1x400

W trakcie spotkania zostały również zaprezentowane nowe rozwiązania technologiczne, pozwalające osobom z niepełnosprawnościami brać aktywny udział w posiedzeniach Sejmu w Sali Plenarnej, a także w licznych debatach, posiedzeniach komisji i zespołów odbywających się w gmachu Parlamentu. Przed debatą została przez Małgorzatę Wypych, Kornelię Wróblewską i Jana Filipa Libickiego zainaugurowali pętlę indukcyjną tj. rodzaj specyficznej anteny, która współpracuje z systemem nagłośnienia sali obrad komisji oraz z aparatami słuchowymi uczestników dyskusji. Niezależnie w Sali znajdował się tłumacz języka migowego umożliwiając osobom niesłyszącym i niedosłyszącym pełny udział w dyskusji.

Parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i organizacji pozarządowych reprezentujących stanowisko ON dyskutowali o dostępności oraz dostosowaniu do potrzeb ON całego sektora turystycznego. Tematami wiodącymi było paralotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo, turystyka rowerowa, turystyka górska, turystyka wodna idąca nawet w ekstremalne działania tworzenia downhilowych szlaków (ekstremalna odmiana kolarstwa górskiego, polegająca na indywidualnym zjeździe rowerem na czas po stromych, naturalnych stokach). Podniesiono temat wsparcia rządu w utworzeniu 10 nowych schronisk oraz 100 km szlaków turystycznych w obszarach górskich.

Swoja prezentację również miał Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, wzbudzając duże zainteresowanie słuchaczy programem „Góry otwarte dla Wszystkich” i jedyną w Polsce wysokogórska trasą dedykowana osobom niepełnosprawnym z Kopy do Równi pod Śnieżką.

tur2x400KSON współpracuje jako organizacja konsultująca z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach programu Dostępność PLUS, który ma szanse być remedium dla realizacji założeń konferencji tzn przybliżenia ON do szeroko pojętej turystyki.

Nie można w tym miejscu nie docenić i nie podkreślić wagi turystyki jako sposobu na rehabilitację ON, co podkreślała Małgorzata Jarosińska-Jedynak wiceminister w Ministerstwie Sportu i Turystyki – mówiąc „-Sport, turystyka i rekreacja bez barier to jedno z wyzwań jakie postawiliśmy sobie w rządowym programie Dostępność Plus. Mamy już przykłady projektów, które sprzyjają aktywności osób z niepełnosprawnościami. Planujemy poprawę dostępności architektonicznej obiektów turystycznych, w tym 10 schronisk górskich oraz udostępnienie 100 km szlaków turystycznych. Chcemy promować kulturę fizyczną i aktywną turystykę osób z niepełnosprawnościami i osób starszych”.

Obecny na Konferencji Przedstawiciel Rady Konsultacyjnej ds. ON przy Ministrze MRiPS Ryszard Czosnyka z Jeleniej Góry podkreślał, wyjątkowy klimat panujący na Sali obrad, wypowiedzi nieraz ciężko dotkniętych niepełnosprawnością osób w zestawieniu z ich niebywałą aktywnością co musi budować i stanowi dobry wzorzec dla innych

Warto wspomnieć, że Trzecia cykliczna konferencja „Góry otwarte dla wszystkich” odbędzie się we wrześniu br w Karpaczu pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego C. Przybylskiego, przy udziale przedstawicieli tzw. centralnych organów decyzyjnych, a także  PTTK, KPN, Lasów Państwowych, GOPR i przedstawicieli lokalnych gmin oraz zainteresowanych osób z niepełnosprawnościami. Na konferencji tej zostanie przedstawiony również nowatorski projekt umożliwiający samodzielne poruszanie się po górach niewidomych i słabowidzących.

Anna Daskalakis