ON asystentZ roku na rok obserwujemy wzrost udziału osób niepełnosprawnych w ruchu turystycznym.

Brakuje natomiast wykwalifikowanej kadry branży turystycznej, która zna specyfikę tego środowiska i potrafi świadczyć usługi z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmienić mają to szkolenia na Asystenta Turystycznego Osoby Niepełnosprawnej, które już od maja realizować będzie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.

Po trzyletnim okresie prac, zainicjowanych przez niepełnosprawnych turystów z Pomorskiego Okręgu PTTK, oddziału PTTK Sudety Zachodnie oraz Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, w dniu 15 marca br.

Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną „ustawę o grach hazardowych”, która zakłada rozszerzenie celów wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozwój „turystyki społecznej”. Na podstawie przyjętych zmian wsparte będą działania rozwoju turystyki społecznej adresowane do młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami, a także działania poprawiające infrastrukturę turystyczną, tworzenie nowych szlaków itp. Pierwszym efektem nowelizacji ustawy był konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na 2019 rok. W konkursie dofinansowanie otrzymały tylko trzy organizacje: Zarząd Główny PTTK, Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze bez barier” oraz Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, które zrealizują szkolenia Asystenta Turystycznego Osoby Niepełnosprawnej.ATON fot karkonosze

Kurs ATON wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym w zakresie aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez turystykę. W ramach realizowanego przez KSON zadania przeszkolona zostanie kadra przewodników turystycznych, organizatorów turystyki oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Program kursu obejmować będzie sześć modułów tematycznych, omawiających m.in. podstawy prawne, etyczne, psychologiczne i odpowiedzialność za wykonywanie funkcji asystenta, pierwszą pomoc w aspekcie pomocy osobie z niepełnosprawnością, specyfikę asystowania osobie z dysfunkcją wzroku, narządu ruchu, mowy lub słuchu. Po odbyciu 48 godzinnego szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej.

Po zakończeniu cyklu szkoleń Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wyda informator pt. „Asystent turystyczny osoby niepełnosprawnej”, zawierający podstawowe informacje o wsparciu asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej oraz dane teleadresowe asystentów, którzy ukończyli szkolenie i otrzymali certyfikat. Informator rozesłany zostanie do instytucji i organizacji NGO działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Dodatkowo utworzona zostanie strona internetowa będąca cyfrową wersją informatora. Działania te mają służyć upowszechnianiu funkcji Asystenta Turystycznego Osoby Niepełnosprawnej oraz stanowić łącznik w kontakcie z wykwalifikowaną kadrą.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia dla zainteresowanych uczestnictwem w kursie opublikowano na stronie aton.kson.pl/.