Karkonoski Klub Seniora i Wolontariusza

Z dniem 1-go Czerwca 2015-go roku w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze rozpoczął działalność Karkonoski Klubu Seniora i Wolontariusza. Klub Seniora i Wolontariusza (KKSiW) jest  organizacją pozarządową działającą na zasadzie wolontariatu dla pożytku publicznego , nie pobierającą wynagrodzenia i nie prowadzącą żadnej działalności gospodarczej.

1 - Naszym celem jest prowadzenie działalności na rzecz wszystkich Seniorów – zarówno członków organizacji tworzących Sejmik , jak i osób nie zrzeszonych w żadnej organizacji , w szczególności w zakresie :

a) - Aktywizacji osób starszych ( 50 + )

b) -  Integracji społecznej oraz jej promocji

c) – Nauki i edukacji

d) – Kultury

e) -  Sportu , turystyki, krajoznawstwa i rekreacji

f) – Promocji i organizacji wolontariatu

2 – Inne działania w sferze zadań publicznych, szczególnie w zakresie :

      a) – Aktywizacji społecznej oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarówno członków    

             organizacji tworzących Sejmik , jak i osób niezrzeszonych w żadnej organizacji

      b) – Przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom

      c) – Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

      d) – Inicjowania działań na rzecz zatrudnienia i podejmowania własnej działalności gospodarczej

              przez osoby „50 +”

      e) – Upowszechniania i ochrony - wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich jak również działalności na rzecz przejrzystości życia publicznego

      f) – Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

             i organizacjami polskimi i zagranicznymi.

g) upowszechniania idei wolontariatu

Aktualnie prowadzone są kursy i warsztaty komputerowe, kursy językowe,  wycieczki krajoznawcze po okolicy bliższej i dalszej,

wyjazdy do Opery i Operetki we Wrocławiu , Wyjścia do Teatru.

Do dyspozycji zainteresowanych Seniorów i Osób Niepełnosprawnych pozostają specjaliści, którzy udzielają bezpłatnych porad w zakresie:  

       a) –problematyki społeczno-zawodowej

       b) –prawa

       c) – psychologii i psychoterapii

       d) – Pośrednictwa pracy z możliwością korzystania z ofert pracy

       e) – interwencji Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej

       f) – Porad mediatora sądowego

       d) – Porad asystenta rodziny

Korzystać z tego mogą wszyscy mieszkańcy regionu, głównie seniorzy i osoby niepełnosprawne.  

Korzystając z własnych, często już zbytecznych księgozbiorów zamierzamy stworzyć bibliotekę. Chcielibyśmy wykorzystać  rządowy program „ Senior-Wigor” i utworzyć „Dom dziennego pobytu” , gdzie była by możliwość codziennych integracyjnych spotkań towarzyskich i wymiany poglądów przy kawie ,muzyce, rekreacji oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, których jest naprawdę dużo na Ziemi Jeleniogórskiej. Kilka takich spotkań już się odbyło i planujemy następne. Obecnie jesteśmy blisko ukończenia naszego ogródka , gdzie przy dobrej pogodzie będzie można organizować cykliczne spotkania towarzyskie połączone z grillowaniem. Wydajemy bezpłatny miesięcznik „Niepełnosprawni Tu i Teraz”, w którym opisujemy naszą działalność i który jest dostępny w siedzibie KSON, niektórych placówkach służby zdrowia i aptekach, parafiach oraz  w siedzibach organizacji pozarządowych. Oczywiście jest też dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.kson.pl w zakładce e-biuletyn. Poszukujemy korespondentów czasopisma. Wszystkich zainteresowanych i chętnych do współpracy zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w KSON-ie

mieszczącej się przy ulicy Osiedle Robotnicze 47A,

oraz odwiedzenia naszej strony www.kson.pl na której będziemy podawać najnowsze wiadomości o naszej działalności.

Koordynator Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza będzie pełnił dyżury w każdy wtorek i czwartek od godz. 10-tej do 16-tejw siedzibie KSON. W pozostałe dni wszelkich informacji będzie udzielał sekretariat KSON  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1600 oraz pod numerem telefonu 75 75 24 254 lub 75 75 23 183.

Organizatorem Klubu Seniora i Wolontariusza jest p. Ryszard Bilski, postać związana z miastem od kilkudziesięciu lat, kapitan żeglugi wielkiej, wspaniały gawędziarz i organizator a nade wszystko człowiek otwarty na nowości, inicjatywy i pomysły. Zapraszamy wszystkich seniorów do współpracy. Spośród ponad sześćdziesięciu wolontariuszy sejmiku większość to aktywni seniorzy, którzy znajdują czas nie tylko na rozwijanie swoich pasji ale także posiadają umiejętność dzielenia się nimi i chcą nieść pomoc  innym. Klub Seniora i wolontariusza znalazł swoje miejsce właśnie w Sejmiku, budynku bez barier, położonym w miejscu o dobrej dostępności komunikacyjnej i bardzo często (ponad 3 tyś osób rocznie) odwiedzanym przez potrzebujących.  

bilski