Dnia 07lutego 2013r doradcy Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zorganizowali w Karkonoskim Semiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Osiedle Robotnicze 47a w Jeleniej Górze spotkanie informacyjne pn. „Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 2013r.? z osobami niepełnosprawnymi”.

Podczas spotkania poruszona była tematyka:

  1. Kto może skorzystać z pomocy finansowej?
  2. Jakie należy spełnić warunki aby taką pomoc otrzymać?
  3. Na jaką działalność gospodarczą można otrzymać dofinansowanie?
  4. Jakie są formy zabezpieczenia?
  5. W jaki sposób wypełnić prawidłowo wniosek?

Przedstawiona tematyka wzbudziła duże zainteresowanie. Osoby uczestniczące w spotkaniu wyrazili chęć skorzystania z takiej formy pomocy.