Informujemy, że w związku z przekroczeniem budżetu zostały podjęte z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, negocjacje cenowe.