Uprzejmie informujemy, że w KSON powstaje grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o kontakt pod numerem 800 700 025 w celu ustalenia terminu spotkań. Warunkiem powstania grupy jest akces co najmniej 6 rodziców. Jednocześnie informujemy, że informacja zamieszczona na naszej stronie w dniu 11.04.2013 jest nieaktualna.