Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Poziom samooceny ma wielki wpływ na wszystkie obszary naszego funkcjonowania: jak zachowujemy się w miejscu pracy, jak kształtujemy relacje z ludźmi, jak wysoko możemy dojść, ile potrafimy osiągnąć - a w obszarze osobistym: w kim się zakochujemy, jak odnosimy się do współmałżonków, dzieci, przyjaciół, czy jesteśmy szczęśliwi.

Pomiędzy zdrowym poczuciem własnej wartości a innymi cechami osobowości występują pozytywne korelacje, które bezpośrednio określają poziom sukcesu i szczęścia.

Zdrowa samoocena koreluje z racjonalizmem, realizmem, intuicją, twórczością, niezależnością, elastycznością, zdolnością do radzenia sobie ze zmianą, chęcią do przyznawania się do błędów (i ich korygowania), życzliwością i gotowością do współpracy.

Niska samoocena koreluje z irracjonalizmem, niedostrzeganiem rzeczywistości, sztywnością, lękiem przed nowym i nieznanym, z konformizmem lub niewłaściwym buntem, obronnością, nadmierną uległością, lub nadmierną kontrolą otoczenia, lękiem i wrogością wobec innych.

Wysoka samoocena poszukuje wyzwań i bodxcow w postaci wartościowych i ambitnych celów. Ich realizacja utrwala ją. Niska samoocena poszukuje bezpieczeństwa tego, co znane i mało wymagające. Ograniczanie się do tego powoduje dalsze jej obniżanie.

Im pewniejsze poczucie własnej wartości, tym lepiej jesteśmy przygotowani, by radzić sobie z problemami, które pojawiają się w życiu prywatnym i zawodowym; tym szybciej podnosimy się po upadku; tym więcej energii mamy by zacząć od nowa.

Im wyższa samoocena , tym większa potrzeba autoekspresji, ujawnienie wewnętrznego bogactwa. Im niższa tym bardziej paląca potrzeba „potwierdzania” siebie albo zapominania o sobie, wyrażająca się w mechanicznym i nieświadomym życiu.

Im wyższa samoocena tym bardziej otwarcie, uczciwie i adekwatnie się komunikujemy. Ponieważ jesteśmy przekonani że nasze myśli są wartościowe, pragniemy jasności i nie boimy się jej. Im niższa samoocena tym bardziej mglista komunikacja, ponieważ nie jesteśmy pewni własnych myśli, poglądów, uczuć oraz boimy się reakcji innych.

Im wyższa samoocena, tym lepiej jesteśmy przygotowani do tworzenia życiodajnych związków. Dzieje się tak dlatego ponieważ podobne przyciąga podobne. Najlepiej czujemy się z tymi osobami, których poczucie własnej wartości przypomina nasze.

Warto więc pracować nad poczuciem własnej wartości jako jednej z najlepszych zapowiedzi osobistego szczęścia.

Katarzyna Bednarska-Kowalowska