Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Osoba z niepełnosprawnością, u której niesprawność powstała w czasie trwania studiów lub po ich zakończeniu, a która zdecydowała się na podjęcie drugiego kierunku studiów, nie może pobierać na nich stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością.

Rzecznik praw obywatelskich w swoim wystąpieniu do ministra edukacji narodowej wskazuje na tę lukę prawną, która nie uwzględnia sytuacji, kiedy niepełnosprawność pojawia się w czasie studiów lub po ich skończeniu. Studenci bądź absolwenci w takiej sytuacji życiowej stają przed nowymi wyzwaniami wynikającymi z niepełnosprawności. Zdarza się, że z tego powodu osoby te nie są w stanie wykonywać wyuczonego zawodu i dla dalszej swojej aktywności muszą zdobyć kolejne kwalifikacje. Studentom w takiej sytuacji nie przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, mimo iż nie korzystały z niego na pierwszym kierunku studiów. Należy przy tym zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym studia na drugim kierunku są płatne.

Według RPO wsparcie tych osób poprzez stypendium umożliwi im przekwalifikowanie i dalszy rozwój zawodowy. Rzecznik w swoim piśmie prosi minister Barbarę Kudrycką o ustosunkowanie się do poruszonej kwestii.

 

Opracował: Paweł Gluza