Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” powstało w 2009 roku. Najpierw jako grupa samopomocowa, później jako stowarzyszenie. Obecnie zrzeszamy 15 rodzin, które wychowują dzieci borykające się z różnymi zaburzeniami, a także kilka osób, które posiadają stosowne wykształcenie w kierunku pracy z dziećmi zaburzonymi, ale same nie posiadają takich dzieci.
      Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Kolejowej w Szklarskiej Porębie, a Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje powiat jeleniogórski oraz miasto Jelenią Górę. Ponadto Stowarzyszenie zrzeszone jest w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze i tam też mieści się punkt konsultacyjny naszego Stowarzyszenia.


      Do tradycji w działalności stowarzyszenia należą okresowe spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz spotkania wigilijne, na których dzieci mogą ciekawe spędzać czas, a rodzice wymieniać się doświadczeniami. Ponadto Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie oraz z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Dzięki pomocy tych instytucji członkowie stowarzyszenia, a zwłaszcza ich pociechy mogą korzystać z pomocy psychologa, socjoterapeuty, logopedy, a rodzice dodatkowo mogą skorzystać z porad prawnych.
      Działając w Stowarzyszeniu staramy się usprawnić proces edukacji dzieci borykających się z problemami ze spektrum autyzmu stwarzając im w szkołach właściwe warunki. To trudne zadanie, bo otoczenie nie zawsze rozumie i akceptuje psychiczne uwarunkowania „naszych” dzieci. Szacujemy, że na terenie miasta i powiatu z podobnymi problemami boryka się ok. 100 rodzin.
      Stowarzyszenie współpracuje również z radą rodziców dzieci niepełnosprawnych przy MEN, gdzie „nasze” sprawy prezentuje Pani Ewa Kaźmierczak Wojtasiewicz, Od marca br. przy finansowej pomocy Fundacji Banku Zachodniego, dzięki uprzejmości KSON w Jeleniej Górze realizujemy cykl ciekawych spotkań pod nazwą „Dotyk historii”. Projekt ten polega na przybliżeniu historii naszych ziem dzieciom w sposób interesujący i ciekawy.
      Ponadto we współpracy z Klubem Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie w bieżącym roku realizować będziemy dwa projekty. Jeden przy finansowym wsparciu Fundacji Banku Zachodniego, a drugi ze środków pożytku publicznego. Oba projektu adresowane są do dzieci niepełnosprawnych, dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodziców i opiekunów, a dotyczyć będą edukacji zawodowej oraz organizowania czasu wolnego i profilaktyki uzależnień.
      27 maja 2013 r. dziesięć mam będzie gościć u Pani poseł Małgorzaty Skuły – Szmajdzińskiej na spotkaniu z okazji Dnia Matki.
      8 czerwca 2013 r. – na zakończenie projektu organizowane będzie spotkanie dzieci i rodziców. Na placu przy KSON w Jeleniej Górze powstanie wioska Wikingów, w której odbędzie się impreza z pieczeniem kiełbasek oraz gry i zabawy. Sponsorzy zadbali o atrakcyjne nagrody.
      Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” są do dyspozycji rodziców i osób zainteresowanych współpracą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w KSON na bezpłatną infolinię 800 700 025 lub pod numer telefonu komórkowego 606 901 045.

Zapraszamy do współpracy.