Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W maju 2013r. w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych rozpoczęła się realizacja projektu pn. „OTWORZYĆ NOWE DROGI”: program integrująco-aktywizujący opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych. To, w jaki sposób opiekunowie będą radzić sobie z niepełnosprawnością podopiecznego zależy od ich aktywności, od tkwiącego w nich potencjału, możliwości jakimi dysponują. Uczestnicy dzięki działaniom projektowym podniosą poczucie własnej wartości, nauczą się radzić ze stresem, uzyskają wiedzę dotyczącą konieczności dbania o samopoczucie zarówno na gruncie psychicznym jak i fizycznym. Ponadto realizacja projektu wpłynie na aktywizację oraz integrację społeczności opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Wszystkie ww. działania bezpośrednio wpływają na Uczestników projektu, a pośrednio także na ich podopiecznych. Kompleksowość, profesjonalizm, współpraca oraz odpowiednia tematyka projektu z pewnością da możliwość osiągnięcia założonego celu.

Uczestnikami projektu będzie 36 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Pod pojęciem "opiekun" rozumie się w tym przypadku: rodzica, współmałżonka, rodzeństwo, dziecko lub inna osobę, z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej itp. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkałe na terenie miasta i powiatu: Jelenia Góra, Kraków, Toruń.

Będą to osoby, które nie są świadome swoich możliwości, potencjału jakim dysponują. Znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, a niepełnosprawność podopiecznych powoduje ich izolację, wyłączenie z życia społecznego. Poświęcają swoje życie podopiecznym zakładając, że ich zadaniem jest minimalizowanie rozczarowań, jakie świat może przynieść osobie niepełnosprawnej.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

  • Warsztaty integrująco-motywujące (wyjazdowe, stacjonarne)
  • psychologiczne konsultacje indywidualne.