gala114 października w Sali Teatru zdrojowego w Cieplicach spotkali się wolontariusze, liderzy i członkowie organizacji tworzących Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Okazja po temu była szczególna: minęło 15 lat od założenia tej organizacji.

Uroczystość tą poprzedziły 4-dniowe wydarzenia w siedzibie KSON, a m.in. Bal Seniora, Piknik Zdrowej Żywności, wycieczka rekreacyjna z grillowaniem „Na zdrowo” przygotowana przez diabetyków, piknik KAAS z grami i zabawami na świeżym powietrzu oraz konferencja pt. „Praca jestem na TAK”.

W konferencji tej wzięli udział oprócz trenerów pracy, pracodawców, niepełnosprawnych zainteresowanych zatrudnieniem również przedstawiciele Krajowych gala2Sejmików Osób Niepełnosprawnych z prezesem Ogólnopolskiego Sejmiku Tomaszem Musielskim. W tym spotkaniu wziął udział również dyrektor Bogusław Gałązka jako przedstawiciel merytorycznego wydziału centrali PFRON i reprezentant Prezesa PFRON Roberta Kwiatkowskiego.

O godzinie 15 – mówi Waldemar Wiśniewski vi-ce Prezes KSON - wszyscy spotkaliśmy się na uroczystej gali. Nasi wolontariusze Paweł Gluza i Paweł Ćwiąkało zaprezentowali 15-lat historii Sejmiku w formie „Abecadła”.

gala4260Odznaczenia państwowe wręczone przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka otrzymało 11 liderów i wolontariuszy KSON. Listy gratulacyjne wręczyli również na ręce Prezesa KSON Marszałek Woj. Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry: Jerzy Łużniak i Piotr Paczóski. Licznie przybyli dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Licznie reprezentowana była również Rada Miasta i Rada Powiatu.

W kulminacyjnym punkcie dyrektor B. Gałązka w imieniu Prezesa PFRON wręczył na ręce Stanisława Schuberta medal Lidera 25-lecia i dyplom za zajęcie II m-ca w tym konkursie. Podsumowano również IV edycję Ambasadorów Ludzi otwartychgala5 Serc, a laureatami tego konkursu w roku 2016 zostali: Elżbieta Zakrzewska, Zbigniew Ładziński oraz TV STRIMEO.

O Gali pisać będziemy w kolejnym numerze naszego miesięcznika „Tu i Teraz”, dzisiaj już jednak dziękujemy wszystkim, którzy do obchodów 15-lecia przyłożyli się słowem, czynem i sercem. Szczególne podziękowania ślemy wolontariuszom KSON, których od momentu powstania naliczyliśmy 150, a każdemu z nich i wszystkim z osobna serdecznie dziękujemy.

Przed i po uroczystościach do KSON wpłynęło szereg listów gratulacyjnych. Wszystkie je będziemy publikowali na naszych stronach, za wszystkie dziękujemy, a w tym miejscu szczególnie ciepło odebraliśmy list od duchowego współtwórcy KSON i przyjaciela niepełnosprawnych Biskupa Stefana Regmunta.

gala6Zdaniem wielu dziennikarzy, którzy przybyli na uroczystości, od wielu lat nie było w Jeleniej Górze takiego wydarzenia, które zgromadziłaby pod jednym dachem tak licznie reprezentowanych przedstawicieli władzy z różnych stron scen politycznych od parlamentarzystów, przez Wojewodę i Marszałka, wice-prezydentów miasta, wójtów i burmistrzów miast i Radnych rad różnych szczebli. Być może to aktywność niepełnosprawnych i działalność organizacji pozarządowych jest może przyczynkiem do łagodzenia nastrojów i obyczajów, i może łatwiej nam będzie realizować zasadę „Łączę więc jestem”.

Wkrótce na naszej stronie zobaczycie Państwo galerię zdjęć w zakładce FotoplastiKSON, z którego będzie istniała możliwość „ściągnięcia” zdjęć.