Niestety i w tym roku w czerwcu okazało się, że rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jeleniej Góry zostali na lodzie.

Szacuje się – mówi Ewelina Kaweńska z grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych „Słoneczny Patrol”, że ilość dzieci , które powinny znaleźć miejsce w organizowanych przez Miasto półkoloniach to ok. 20 dzieci z różnymi dysfunkcjami.

Część rodziców i opiekunów po bezskutecznych zabiegach w poprzednich latach organizuje ten czas we własnym zakresie. Jest jednak Grupa rodziców, która zdeterminowana pracą oczekuje propozycji ze strony Miasta.

Po odmowie Urzędu Miasta umieszczenia naszych dzieci na półkoloniach zorganizowaliśmy spotkanie w KSON. W spotkaniu udział wzięli Pan Leszek Wrotniewski Przewodniczący Rady Miasta, Arkadiusz Wojtkiewicz Przewodniczący Rady Pożytku Publicznego oraz rodzice. Pan Leszek Wrotniewski zobowiązał się do poruszenia tej sprawy Urzędzie Miasta.

Rzeczywiście wkrótce otrzymaliśmy ofertę dla pięcioro naszych dzieci, które już uczestniczą w wakacyjnych zajęciach zorganizowanych w świetlicy MOPS przy ul. Kilińskiego.

Jesteśmy wdzięczni Przewodniczącemu Wrotniewskiemu i wszystkim zaangażowanym w załatwienie tej sprawy.

Liczymy także na to, że w czasie ferii zimowych opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi w ramach organizowanych przez Miasto półkolonii i zimowisk będzie równie dostępna jak dla innych dzieci z Jeleniej Góry.