Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cje o fun­du­szach dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych NGO.PL

Infor­ma­cje o fun­du­szach dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych NGO.PL

 Infor­ma­cje o fun­du­szach ogól­no­pol­skich i lokal­nych opu­bli­ko­wa­ne w
ngo.pl w dniach: od 2024-02-22 do 2024-02-29.

Links:
——
[1] http://www.ngo.pl
[2] https://sklep.ngo.pl/412748-poradnik-o-sprawozdaniu-finansowymngo.html?utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=pdf2023sprawozdanie
[3] https://fundusze.ngo.pl/aktualne?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[4] https://fundusze.ngo.pl/445395-europejski-korpus-solidarnosci-wolontariat-wspierajacy-akcje-pomocy-humanitarnej.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[5] https://fundusze.ngo.pl/445225-ii-otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-przedsiewziec-na-rzecz-dialogu-polakow-z-narodami-europy-wschodniej.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[6] https://fundusze.ngo.pl/445090-konkursu-grantowy-fabryka-pomyslow.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[7] https://fundusze.ngo.pl/445224-program-grantowy-stowarzyszenia-zydowski-instytut-historyczny-tryb-interwencyjny-2024.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[8] https://fundusze.ngo.pl/445295-program-ke-cerv-integracja-europejska-i-jej-najwazniejsze-osiagniecia.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[9] https://fundusze.ngo.pl/445296-program-ke-cerv-migracje-dekolonizacja-i-wielokulturowe-spoleczenstwa-europejskie.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[10] https://fundusze.ngo.pl/445006-program-sport-wszystkich-dzieci.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[11] https://fundusze.ngo.pl/445092-vii-edycja-konkursu-grantowego-male-miasto.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[12] https://fundusze.ngo.pl/445249-wnioski-skladane-przez-kluby-sportowe-z-wlasnej-inicjatywy-wnioski-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zwiazku-z-uzyskanymi-wynikami-sportowymi-w-2023-roku.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[13] https://fundusze.ngo.pl/445335-wegiersko-polski-program-wspolpracy-pozarzadowej-445335.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[14] https://fundusze.ngo.pl/440330-mfundacja-prowadzi-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-projekty-ktorych-tematem-przewodnim-jest-geometria.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[15] https://fundusze.ngo.pl/445138-swiadczenie-rzadowych-zadan-opiekunczych-wykonywanych-na-rzecz-srodowiska-kombatanckiego-dzialaczy-opozycji-antykomunistycznej.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[16] https://fundusze.ngo.pl/444845-konkurs-ofert-klub-aktywnych-i-ciekawych-wroclawia-2024.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[17] https://fundusze.ngo.pl/444971-ogloszenie-nr-27-burmistrza-dzierzoniowa-o-konkursie-na-realizacje-zadania-publicznego-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-pn-popularyzowanie-idei-ruchu-niewidomych.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[18] https://fundusze.ngo.pl/445372-organizacja-zawodow-future-peace-battle.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[19] https://fundusze.ngo.pl/445269-wspieranie-przedsiewziec-popularyzujacych-lokalna-tradycje-historie-dziedzictwo-kulturowe-oraz-tozsamosc-dzierzoniowa.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[20] https://fundusze.ngo.pl/445248-kopia-realizacja-zadania-publicznego-o-charakterze-pozytku-publicznego-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2021-roku-445248.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[21] https://fundusze.ngo.pl/444944-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-o-charakterze-pozytku-publicznego-z-zakresu-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-2024-roku-444944.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[22] https://fundusze.ngo.pl/445227-otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-realizacje-zadania-z-zakresu-dzialalnosci-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-445227.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[23] https://fundusze.ngo.pl/444575-kopia-wspieranie-projektow-z-zakresu-promowania-wolontariatu-i-pomocy-sasiedzkiej-oraz-integracji-i-aktywizacji-spolecznej-osob-starszych-pn-mikrogranty-dla-seniorow-444575.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[24] https://fundusze.ngo.pl/444846-konkurs-ofert-aktywni-na-plus.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[25] https://fundusze.ngo.pl/444848-konkurs-opfert-zapewnienie-calodobowego-schronienia-i-wyzywienia-dla-bezdomnych-mezczyzn.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[26] https://fundusze.ngo.pl/445376-nabor-ofert-w-trybie-art-19a-2024.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[27] https://fundusze.ngo.pl/444816-fundusz-wkladow-wlasnych-444816.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[28] https://fundusze.ngo.pl/445270-male-dotacje-w-biurze-pomocy-i-projektow-spolecznych-srodki-z-zakresu-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-2024-roku-na-realizacje-dzialan-dot-przeciwdzialania-alkoholizmowi-narkom.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[29] https://fundusze.ngo.pl/443942-organizacja-roznych-form-wyjazdowych-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-letnich-443942.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[30] https://fundusze.ngo.pl/444819-organizacja-wyjazdowych-form-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-letnich-w-2024‑r.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[31] https://fundusze.ngo.pl/445260-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-publicznych-powiatu-ostroleckiego-z-zakresu-kultury-fizycznej.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[32] https://fundusze.ngo.pl/445256-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-publicznych-powiatu-ostroleckiego-z-zakresu-kultury-i-ochrony-dobr-kultury.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[33] https://fundusze.ngo.pl/445178-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2024-roku-pn-organizacja-cyklu-imprez-biegowych.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[34] https://fundusze.ngo.pl/445073-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-gminie-radzymin-w-2024-roku-pod-nazwa-opieka-wytchnieniowa-2024.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[35] https://fundusze.ngo.pl/445183-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wybranych-do-realizacji-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-wojewodztwa-mazowieckiego-zadanie-nr-1-kuchnia-mazowsza-a-reszta-swiata-zadanie-nr-2-swiat.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[36] https://fundusze.ngo.pl/445373-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-upowszechnianie-i-wspieranie-kultury-fizycznej-445373.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[37] https://fundusze.ngo.pl/444986-programy-profilaktyczne-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-od-alkoholu-i-patologiom-spolecznym-realizacja-programow-i-projektow-kulturalnych-jako-alternatywa-w-podejmowaniu-zachowan-ryzykownych-444986.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[38] https://fundusze.ngo.pl/444975-przygotowanie-i-organizacja-przedsiewziec-o-charakterze-edukacyjnym-oraz-promocyjnym-upamietniajacych-wazne-wydarzenia-historyczne-zwiazane-z-sochaczewem-444975.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[39] https://fundusze.ngo.pl/445292-rewitalizacja-spoleczna-miasta-kazimierzowskiego-na-terenie-miasta-radomia.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[40] https://fundusze.ngo.pl/445218-trwa-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-wojewodztwie-mazowieckim.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[41] https://fundusze.ngo.pl/445185-dzialalnosc-wspomagajaca-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych-zadanie-pn-wspieranie-rozwoju-gospodyn-aktywnych-spolecznie-445185.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[42] https://fundusze.ngo.pl/445235-konkurs-feop-dzialanie‑2–3‑zapobieganie-zagrozeniom-zwiazanym-ze-zmiana-klimatu.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[43] https://fundusze.ngo.pl/445116-konkurs-ofert-opolskie-programy-centralne-445116.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[44] https://fundusze.ngo.pl/445111-konkurs-ofert-aktywnie-kreatywnie-i-sportowo.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[45] https://fundusze.ngo.pl/445343-konkurs-ofert-wyrownywanie-szans-445343.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[46] https://fundusze.ngo.pl/445374-ii-nabor-wnioskow-dla-klubow-sportowych-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-w-miescie-suwalki-w-2024-roku.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[47] https://fundusze.ngo.pl/445244-otwarty-konkurs-ofert-na-wpieranie-realizacji-zadan-gminy-sokolka-z-zakresu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-z-zakresu-przeciwdzialania-narkomanii-w-2024-roku.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[48] https://fundusze.ngo.pl/444854–4‑ksztaltowanie-wlasciwych-zachowan-spolecznych-w-celu-poprawy-jakosci-przestrzeni-zycia-czlowieka-w-szczegolnosci-jakosci-powietrza-i-lokalnego-klimatu-w-formule-regrantingu.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[49] https://fundusze.ngo.pl/444855-monitoring-inwentaryzacja-ochrona-i-popularyzacja-wartosci-przyrodniczych-historycznych-i-kulturowych-oraz-walorow-krajobrazowych-parkow-krajobrazowych-i-obszarow-chronionego-krajobrazu-polozonych-w-w-444855.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[50] https://fundusze.ngo.pl/444268-kopia-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-sferze-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-444268.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[51] https://fundusze.ngo.pl/444882-podnoszenie-swiadomosci-i-aktywnosci-spolecznej-w-zakresie-klimatu-i-przeciwdzialania-skutkom-suszy-w-tym-promocja-blekitno-zielonej-infrastruktury.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[52] https://fundusze.ngo.pl/444874-podnoszenie-swiadomosci-i-aktywnosci-spolecznej-w-zakresie-koncepcji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-i-prawidlowej-hierarchii-sposobow-postepowania-z-odpadami.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[53] https://fundusze.ngo.pl/445342-dzialalnosc-wspomagajaca-organizacje-pozarzadowe-oraz-popularyzacje-i-organizacje-wolontariatu-poprzez-wspieranie-szkoleniowe-informacyjne-finansowe-organizacji-poprzez-zlecenie-realizacji-konkursu-gr-445342.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[54] https://fundusze.ngo.pl/445344-dzialalnosc-wspomagajaca-organizacje-pozarzadowe-poprzez-dofinansowanie-wkladu-wlasnego-organizacji-w-zakresie-realizowanych-w-2023-roku-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-pochodzacych-spoza-budz-445344.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[55] https://fundusze.ngo.pl/444922-organizacja-zajec-sportowych-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-zakresie-plywania.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[56] https://fundusze.ngo.pl/444923-organizacja-zawodow-i-wydarzen-tanecznych-dla-dzieci-i-mlodziezy-444923.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[57] https://fundusze.ngo.pl/444973-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-2024-r-zadan-z-zakresu-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-wdrozeniu-na-terenie-gminy-kolbudy-pilotazowego-programu-wsparcia-dla-osob-w-kryzysie-bezdomnosci-w-ramach–444973.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[58] https://fundusze.ngo.pl/445334-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-2023-roku-w-formie-wsparcia-w-obszarze-kultury-i-sztuki-445334.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[59] https://fundusze.ngo.pl/445378-otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-kultury-pn-muzyczny-rozkwit-mlodziezowy-zadanie-wybrane-do-realizacji-w-slupskim-budzecie-obywatelskim-2024.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[60] https://fundusze.ngo.pl/445137-lato-w-miescie-zadanie-wybrane-do-realizacji-w-slupskim-budzecie-obywatelskim-2024.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[61] https://fundusze.ngo.pl/444776-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2024-r-z-udzialem-srodkow-pochodzacych-z-funduszu-solidarnosciowego-przyznanych-gminie-444776.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[62] https://fundusze.ngo.pl/444915-konkurs-ofert-na-realizacje-programu-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021–2027-fepz-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-roku-2024.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[63] https://fundusze.ngo.pl/445300-konkurs-dzialanie-fesl-06–09-lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[64] https://fundusze.ngo.pl/445319-male-granty-senioralne-i-edycja-w-2024-roku.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[65] https://fundusze.ngo.pl/444843-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2024-roku.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[66] https://fundusze.ngo.pl/445182-otwarty-konkurs-ofert-na-zlecenie-realizacji-zadan-publicznych-powiatu-wodzislawskiego-w-2024-roku-w-zakresie-kulltury-ochorny-dobr-kultury-i-tradycji.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[67] https://fundusze.ngo.pl/445171-otwarty-konkurs-ofert-na-zlecenie-realizacji-zadan-publicznych-powiatu-wodzislawskiego-w-2024-roku-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[68] https://fundusze.ngo.pl/445186-otwarty-konkurs-ofert-na-zlecenie-realizacji-zadan-publicznych-powiatu-wodzislawskiego-w-2024-roku-w-zakresie-sportu.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[69] https://fundusze.ngo.pl/445199-otwarty-konkurs-ofert-na-zlecenie-realizacji-zadan-publicznych-powiatu-wodzislawskiego-w-2024-roku-w-zakresie-turystyki-i-rekreacji.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[70] https://fundusze.ngo.pl/444953-zadania-w-zakresie-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-i-przeciwdzialania-narkomanii-w-woj-slaskim-444953.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[71] https://fundusze.ngo.pl/445290-konkurs-fesw-poddzialanie‑9–4‑zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[72] https://fundusze.ngo.pl/444317-prowadzenie-dzialan-edukacyjnych-na-rzecz-zapobiegania-lub-upowszechniania-wiedzy-na-temat-m-in-chorob-cywilizacyjnych-nowotworow-cukrzycy-wad-wzroku-zasad-udzielania-pierwszej-pomocy-pomocy-nieulecza.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[73] https://fundusze.ngo.pl/445285-organizacja-cyklu-zajec-i-zawodow-w-sportach-grawitacyjnych-445285.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[74] https://fundusze.ngo.pl/445253-organizacja-cyklu-zajec-wakacyjnych-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-niepelnosprawnoscia.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[75] https://fundusze.ngo.pl/445261-organizacja-i-promocja-wydarzen-kulturalnych-prezentujacych-kulture-mniejszosci-narodowych-445261.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[76] https://fundusze.ngo.pl/445274-organizacja-koncertow-i-warsztatow-wokalnych-gospel-445274.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[77] https://fundusze.ngo.pl/445273-organizacja-koncertow-i-warsztatow-wokalnych-muzyki-choralnej-445273.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[78] https://fundusze.ngo.pl/445287-organizacja-zajec-z-zakresu-profilaktyki-spolecznej-i-zdrowotnej-wsrod-seniorow.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[79] https://fundusze.ngo.pl/444864-otwarty-konkurs-ofert-na-zadanie-polityka-spoleczna-regranting-2024.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[80] https://fundusze.ngo.pl/444965-otwarty-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-w-2024-roku.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[81] https://fundusze.ngo.pl/445250-realizacja-dzialan-w-kierunku-usamodzielniania-dzieci-i-mlodziezy-z-niepelnosprawnoscia.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[82] https://fundusze.ngo.pl/445251-realizacja-programu-punkt-wczesnej-interwencji.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[83] https://fundusze.ngo.pl/445252-realizacja-spotkan-zwiazanych-z-profilaktyka-chorob-nowotworowych-w-szczegolnosci-kobiet-zamieszkujacych-miasto-ilawa-badz-zdrow.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[84] https://fundusze.ngo.pl/445257-rehabilitacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-doroslych-niepelnosprawnych-w-gminie-miejskiej-ilawa-445257.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[85] https://fundusze.ngo.pl/445277-wsprcie-organizacji-pozarzadowych-w-realizacji-dzialan-o-charakterze-dobra-wspolnego.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[86] https://fundusze.ngo.pl/445283-zapewnienie-bezpieczenstwa-na-akwenach-wypoczywajacym-w-okresie-letnim-mieszkancom-i-osobom-przebywajacym-w-miescie.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[87] https://fundusze.ngo.pl/445390-zapewnienienie-bezpieczenstwa-osob-plywajacych-kapiacych-sie-i-uprawiajacych-sporty-wodne-na-akwenach-miasta-olsztyna.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[88] https://fundusze.ngo.pl/445281-zwiekszenie-swiadomosci-mieszkancow-gminy-miejskiej-ilawa-na-temat-partycypacji-spolecznej.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[89] https://fundusze.ngo.pl/445064-kopia-nabor-ofert-w-trybie-art-19a-445064.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[90] https://fundusze.ngo.pl/445282-kopia-nabor-ofert-w-trybie-art-19a-male-granty-2023.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[91] https://fundusze.ngo.pl/445067-nabor-ofert-w-trybie-art-19a-445067.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[92] https://fundusze.ngo.pl/445286-nabor-ofert-w-trybie-art-19a-male-granty-2024.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[93] https://fundusze.ngo.pl/444856-nabor-ofert-w-trybie-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tzw-maly-grant-w-obszarze-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-444856.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[94] https://fundusze.ngo.pl/445071-nabor-ofert-w-trybie-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tzw-maly-grant-w-obszarze-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-445071.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[95] https://fundusze.ngo.pl/445385-nabor-ofert-w-trybie-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tzw-maly-grant-w-obszarze-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-445385.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[96] https://fundusze.ngo.pl/445060-nabor-ofert-w-trybie-art-19a-w-obszarze-dzialalnosc-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym-dzialania-sluzace-poprawie-bezpieczenstwa-osob-starszych-w-szczegolnosci-w-zakresie-przeciwdzialania-oszustw.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[97] https://fundusze.ngo.pl/445240-otwarty-konkurs-ofert-nr-58–2024-na-powierzenie-realizacji-zadan-miasta-poznania-w-obszarze-upowszechnianie-i-ochrona-wolnosci-i-praw-czlowieka-oraz-swobod-obywatelskich-a-takze-dzialan-wspomagajacych.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[98] https://fundusze.ngo.pl/444847-ogloszenie-nr-iv-2023-kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-ksztaltowanie-tozsamosci-lokalnej-poprzez-organizacje-jubileuszu-istnienia-ochotniczych-strazy-pozarnych-z-terenu-gmi.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[99] https://fundusze.ngo.pl/444850-ogloszenie-nr-v-2024-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-wsparcie-szkolenia-zawodnikow-podczas-przygotowan-i-startu-w-mistrzostwach-swiata-juniorow-w-taekwondo-olimpijskim.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[100] https://fundusze.ngo.pl/444852-ogloszenie-nr-vi-2024-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-akademia-rugby-szkolenie-sportowe-i-udzial-we-wspolzawodnictwie-dzieci-i-mlodziezy.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[101] https://fundusze.ngo.pl/444853-ogloszenie-nr-vii-2024-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-propagowanie-wiedzy-i-umiejetnosci-w-zakresie-ochrony-przeciwpozarowej-poprzez-organizacje-olimpiad-sportowych-zwiazanych-tematycz.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[102] https://fundusze.ngo.pl/444916-ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2024-roku-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[103] https://fundusze.ngo.pl/444998-organizacja-rajdow-pieszych-rowerowych-samochodowych-i-splywow-kajakowych-poprawa-i-rozwoj-szlakow-turystycznych-444998.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[104] https://fundusze.ngo.pl/444924-otwarty-konkurs-ofert-dofinansowanie-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[105] https://fundusze.ngo.pl/445258-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-formie-wspierania-zadan-publicznych-wojewodztwa-wielkopolskiego-z-dziedziny-pomocy-spolecznej-w-obszarze-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudne.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[106] https://fundusze.ngo.pl/444912-regrantingowe-centrum-inicjatyw-lokalnych-2022–2024-konkurs-w-2024‑r.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[107] https://fundusze.ngo.pl/444860-wojewodzkie-mistrzostwa-pierwszej-pomocy-444860.html?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[108] https://publicystyka.ngo.pl/?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[109] https://publicystyka.ngo.pl/prawokacje-izdebskiego-z-pozarzadowki-do-rzadu-czyli-ornitolog-nie-zawsze-sobie-polata?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[110] https://publicystyka.ngo.pl/wprowadzenie-standardow-ochrony-maloletnich-w-ngo?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[111] https://publicystyka.ngo.pl/kto-ma-organizowac-debaty-jak-nie-my-podpowiadamy-jak-to-zrobic-film?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[112] https://publicystyka.ngo.pl/ogladaj-transmisje-live-jak-finansowac-dzialania-ngo-przeglad-zrodel-film?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[113] https://publicystyka.ngo.pl/edungo-juz-jest-poradnik-o-sprawozdaniu-finansowym-za-rok-2023?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[114] https://publicystyka.ngo.pl/ulepsz-fundraising-z-wykorzystaniem-ai?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[115] https://publicystyka.ngo.pl/wlasnie-dzis-jak-finansowac-dzialania-ngo-przeglad-zrodel-zapraszamy-na-lajw-ngo-pl?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[116] https://publicystyka.ngo.pl/radosci-i-wyzwania-felieton-katarzyny-sadlo?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[117] https://publicystyka.ngo.pl/dzialasz-spolecznie-pracujesz-w-organizacji-pozarzadowej-zadbaj-o-siebie-bo-jestes-wazna-osoba?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[118] https://publicystyka.ngo.pl/jak-pielegnowac-aktywizm-podcast?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[119] https://publicystyka.ngo.pl/wszystkiego-najlepszego?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[120] https://publicystyka.ngo.pl/zobacz-playliste-formalnosci-w-ngo?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[121] https://publicystyka.ngo.pl/edwin-bendyk-ukraincom-udalo-sie-wielokrotnie-zamienic-deficyt-na-sile-wywiad?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[122] https://publicystyka.ngo.pl/ostatnie-dni-na-wysylke-pit-ow-do-pracownikow-i-wspolpracownikow?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[123] https://publicystyka.ngo.pl/uczennice-i-uczniowie-z-ukrainy-w-polskim-systemie-edukacji-czas-na-powazne-zajecie-sie-tym-zagadnieniem?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[124] https://publicystyka.ngo.pl/solidarnie-dla-uchodzcow?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[125] https://publicystyka.ngo.pl/prawo-dla-ngo-poslowie-pis-przypominaja-pomysly-z-poprzedniej-kadnecji-sejmu?nws_funds=f8cfd6c2-55e7-415a-bc03-945605ca9dfa&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=29.02.2024
[126] https://www.ngo.pl/wesprzyj?utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=darowiznakj
[127] https://www.facebook.com/ngopl
[128] https://twitter.com/ngopl
[129] https://www.linkedin.com/company/ngopl
[130] https://www.instagram.com/portalngopl/
[131] https://www.youtube.com/portalngopl
[132] https://www.ngo.pl
[133] https://www.ngo.pl/newsletter/zrezygnuj?uid=64429eca42314df39ec02a185df83613
[134] http://www.klon.org.pl