Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

LINK DOŚRO­DO­WE­GO SPO­TKA­NIA NA ZOOM

Dzień dobry !
Infor­mu­ję, że w dniu 24.04.23 (ŚRO­DA) o godzi­nie  14** w sie­dzi­bie KSON odbę­dzie  się spo­tka­nie z Ordy­na­to­rem Kar­dio­lo­gii dr LESZ­KIEM BYSTRYKIEM.
Spo­tka­nie będzie rów­nież  trans­mi­to­wa­ne na plat­for­mie ZOOM 
  LINK DO ŚRO­DO­WE­GO SPOTKANIA 
 
 
Ryszard Buziuk