Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na kon­cert 27.10.2022 w Cie­pli­cach Baj­ki dla doro­słych bile­ty dla Pań­stwa po 25 zł.

 Witam serdecznie.

Zapra­sza­my na kon­cert 27.10.2022 

w Cie­pli­cach Baj­ki dla doro­słych
bile­ty dla Pań­stwa po 25 zł.

27 10 2022 bajki dla dorosłych px2000

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds