Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Infor­ma­tor dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią” z ZUS