Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Góry rze­czy­wi­ście otwie­ra­ją się dla wszystkich

Oto pro­jekt usta­wy o dofinansowaniu

 i moder­ni­za­cji schro­nisk gór­skich — przed­sta­wio­ny do konsultacji.

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1012

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1013

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds