Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­wo bli­żej Cie­bie — pre­mie­ra sobo­ta 26.09.2020 | 9.30

Pra­wo bli­żej Cie­bie  — pre­mie­ra sobo­ta 26.09.2020 | 9.30

 

W sobo­tę, o 9.30 roz­po­czy­na­my cykl porad praw­nych pod nazwą “Pra­wo bli­żej Cie­bie”. W pierw­szym odcin­ku, autor mece­nas Jerzy Dwo­rak, będzie mówić o zachow­ku — co to jest, komu się nale­ży i w jakiej sytuacji.