Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na otwar­cie wysta­wy i 54 Kar­ko­no­ską Gieł­dę Minerałów

Muzeum Przy­rod­ni­cze w Jele­niej Górze zapra­sza na…

 

wer­ni­saż wysta­wy  “Rap­tu­larz sybe­ryj­ski” Jerze­go Jaku­bo­wa 4 wrze­śnia 2020 r., o godz. 17.00

 

oraz

54 Kar­ko­no­ską Gieł­dę Mine­ra­łów, Skał,Skamieniałości i Wyro­bów Jubi­ler­skich 5–6 wrze­śnia 2020 r., godz. 10.00–17.00